Unileverin EWC tukee työntekijöitä Sipoon jäätelötehtaan työpaikkojen säilyttämiseksi

Puheenjohtaja Hermann Soggeberg kertoo, että Unileverin Euroopan henkilöstöä edustava EWC tukee työntekijöiden tavoitetta säilyttää jäätelötehdas ja työpaikat Sipoossa.

Elintarvikealan ammattiliittojen maailmanjärjestön IUF:n ja Unilever-konsernin henkilöstöä edustavan eurooppalaisen yritysneuvoston eli EWC:n edustajat vierailivat keskiviikkona SEL:n edustajien kanssa lakkautusuhan alla olevalla Unileverin Sipoon jäätelötehtaalla pääluottamusmies Johanna Lundbergin sekä tehtaan johdon vieraana.

Unilever käy parhaillaan muutosneuvotteluita tehtaan henkilöstön kanssa, sillä se suunnittelee jäätelön tuotannon lopettamisesta Sipoossa ja Ingmanin jäätelöiden valmistuksen siirtämistä ulkomaille.

– Unileverillä on EU-lainsäädännön puitteissa velvollisuus ottaa työntekijät mukaan päätöksentekoon kaikissa yrityksen toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttavissa asioissa, kuten tässä tapauksessa, Sipoossa vieraillut Unileverin Euroopan työntekijöitä edustavan EWC:n puheenjohtaja, saksalainen Hermann Soggeberg muistuttaa.

EWC tukee tehtaan henkilöstöä.

– Sipoon jäätelötehtaan henkilöstöllä ja pääluottamusmiehellä on Unileverin EWC:n sataprosenttinen tuki tavoitteelleen turvata työsuhteet ja perinteikkään Ingman-tuotemerkin valmistuksen pysyminen Suomessa, Soggeberg sanoo.

Jäätelötehtaan työntekijöiden pääluottamusmies Johanna Lundberg kiittää Unileverin Euroopan työntekijöitä edustavaa EWC:tä tuesta taistelussa tehtaan ja työpaikkojen säilyttämiseksi Sipoossa.

– Vaadimme muutosneuvotteluissa työnantajalta lisäselvityksiä vaihtoehdoista tehtaan sulkemiselle. Työntekijöiden mielestä Unilever ei esimerkiksi ole tehnyt parastaan Ingmanin tuotteiden kehittämiseksi ja menekin edistämiseksi, Lundberg sanoo.

Soggebergin johtamalla Unileverin henkilöstön eurooppalaisella yritysneuvostolla on oikeus antaa lausunto, jossa esitetään vaihtoehtoja työnantajan suunnitelmille. EWC aikoo muun muassa kartoittaa mahdollisuuksia löytää tehtaalle ulkopuolinen toimija, joka voisi jatkaa Ingman-jäätelöiden valmistamista Sipoossa, jos Unilever ei sitä itse halua tehdä.

– Vierailumme todisti jäätelötehtaan henkilöstön sitoutuneen tuotteiden korkeaan laatuun ja tuotekehitykseen. Ingmanin jäätelöiden valmistuksen tulisi pysyä Suomessa, Soggeberg toteaa.

SEL tukee Unileverin Sipoon jäätelötehtaan työntekijöiden tavoitetta löytää neuvotteluissa ratkaisu tuotannon jatkamiseksi ja työpaikkojen turvaamiseksi Sipoossa. Jos tehdas kuitenkin päätetään lopettaa, työntekijöillä tulee olla oikeus riittävään korvaukseen ja tukeen muutostilanteessa.


Eurooppalainen yritysneuvosto eli EWC (European Works Council) on yrityksen henkilöstön valitsemien edustajien ryhmä, joka yhteistoiminnassa yrityksen johdon kanssa osallistuu työntekijöitä koskevien asioiden käsittelyyn. EWC-edustajilla on oikeus saada tietoa yrityksen asioista ja tulla kuulluksi laissa määritellyissä asioissa.

EWC:t ovat lakisääteistä EU/ETA-alueella toimivien yritysten ja niiden henkilöstön yhteistoimintaa. EWC on perustettava, jos yrityksellä on vähintään 1 000 työntekijää EU/ETA-alueella ja 150 työntekijää vähintään kahdessa EU/ETA-maassa. EWC-toiminta perustuu EU-direktiiviin ja Suomessa lakiin yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä.


Kuvassa on Unileverin EWC:n puheenjohtaja Hermann Soggeberg avustajansa Sabine Pielin kanssa. Kuva: Eetu Kinnunen