Työsuojeluviikko 25.-31.10.2021

Euroopan työsuojeluviikkoa vietetään työpaikoilla tänäkin vuonna viikolla 43 eli 25.-31.10.2021. Työsuojeluviikon tavoitteena on lisätä työpaikoilla tietoa työn terveysriskeistä ja niiden ennaltaehkäisemisestä.

Työsuojeluviikon teemana on vuosina 2020-2022 työn keventämisen keinojen ottaminen käyttöön työpaikoilla tuki- ja liikuntaelinsairauksien estämiseksi. Euroopan työolotutkimuksen mukaan jopa kolmella viidestä työntekijästä on tuki- ja liikuntaelinongelmia. Lisää tietoa työsuojeluviikosta ja työn keventämisestä löydät Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston verkkosivuilta.

Työsuojelusta työpaikalla vastaa työnantaja. Työntekijöiden valitsemat työsuojeluvaltuutetut osallistuvat työpaikalla työsuojelun kehittämiseen ja työturvallisuuden valvontaan.

Terveellinen työ — Työn keventämisen keinot käyttöön!

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat luiden, nivelten, jänteiden ja lihasten vaurioita.

Näin työperäisiä tule-sairauksia
ennaltaehkäistään:

• Raskaat nostot ja tuotteiden siirrot
tehdään apuvälineiden avulla.
• Työmenetelmiä kehitetään niin,
ettei pakkotahtista toistotyötä
tarvitse tehdä käsin.
• Työtehtäviä kierrätetään laajasti.
• Työtehtävistä tehdään tukija liikuntaelinsairauksien
riskien arvioinnit.

Tule-sairaudet kehittyvät usein vähitellen vuosien aikana. Jokaisella työpaikalla onkin tärkeää etsiä ne keinot, joilla saadaan estettyä työntekijöiden sairastuminen.

Lue lisää tule-sairauksista Tuki- ja liikuntaelinliiton verkkosivuilta.


Jos sinulla on kysyttävää työsuojeluasioista, SEL:n sosiaalisihteerit Jouni Hiltunen, p. 040 020 7361 ja Kai Laaksonen, p. 040 092 4866, auttavat sinua.


Työpaikan ilmoitustaululle: Terveellinen työ – työn keventämisen keinot käyttöön!

För arbetsplatsens anslagstavlan: Ett hälsosamt arbete – ta i bruk metoder för att underlätta arbetet!