Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän muun muassa sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun, raskauden, synnytyksen, vanhemmuuden ja perheenhuoltovelvollisuuden perusteella.

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajilla on velvollisuus toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuden edistämisen tarkoituksena on ehkäistä syrjintää, turvata kaikkien ihmisten tosiasiallinen yhdenvertaisuus sekä poistaa syrjinnästä johtuvaa eriarvoisuutta yhteiskunnassa. 

Katso video perhevapaan vaikutuksesta eläkkeeseen
På svenska: Familjeledighet och pension
In English: Family leave and pension

Laske perhevapaan vaikutus työeläkkeeseen

SEL:n reilun pelin käyttäytymissäännöt epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisemiseksi