Työsuojeluvaalit

Elintarvikealan työpaikoilla valitaan työntekijöiden työsuojeluedustajat marras-joulukuussa 2023. Vaaleilla valittavien työsuojeluedustajien toimikausi on kaksi seuraavaa vuotta eli syksyllä 2023 valittavien työsuojeluhenkilöiden toimikausi on 1.1.2024–31.12.2025. Paikallisesti voidaan sopia myös pidemmästä, enintään neljän vuoden toimikaudesta.

Jos työpaikalla ei vielä ole työntekijöiden työsuojeluedustajia, heidät voidaan valita myös kesken toimikauden.

Laki velvoittaa, että jokaiseen työpaikkaan, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään 10 työntekijää, on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Työpaikan toimihenkilöillä on oikeus halutessaan valita oma työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Valinnat on hyvä tehdä pienemmilläkin työpaikoilla, vaikka laki ei sitä vaadi.

Työsuojeluvaltuutetun lisäksi työpaikalla mahdollisesti valittavien työsuojeluasiamiesten valinta puolestaan perustuu työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin, ei lakiin. Työsuojeluasiamies voidaan valita esimerkiksi tietylle osastolle tai toimipisteeseen. Asiamiesten valinnasta, lukumäärästä, tehtävistä ja toimialueesta sovitaan paikallisesti.

Vähintään 20 työntekijän työpaikalla toimii lisäksi työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöelimenä työsuojelutoimikunta tai muu vastaava yhteistoimintaelin.

Työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa edustaa työsuojelupäällikkö, jonka työnantaja on nimennyt yleensä toistaiseksi.

Työturvallisuuskeskus ylläpitää lakisääteistä työsuojeluhenkilörekisteriä, johon työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa työpaikan työsuojelutehtäviin valittujen henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

SEL:n jäsenistä, jotka toimivat työsuojelutehtävissä on lisäksi ilmoitettava erikseen SEL:n aluetoimistoon. Ilmoituslomakkeen voi tulostaa tältä sivulta tai osoitteesta www.selry.fi/selnet -> Tietopankki -> Luottamushenkilöt -> Lomakkeet.

SEL:n ilmoituksen tekemisestä vastaa työsuojeluvaltuutetuksi valittu itse. Ilmoitus valinnoista pitää aina tehdä, vaikka samat henkilöt jatkaisivatkin tehtävissä, jotta tiedot pysyvät ajan tasalla SEL:n jäsenrekisterissä ja luottamushenkilöt saavat tiedotteet sekä kutsut koulutuksiin ja muihin tapahtumiin.

Ohjeet vaalien järjestämiseksi löytyvät Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta -> Vaaliohje: Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla

SEL:n aluesihteerit neuvovat oman alueensa työpaikkojen työsuojeluvaaliasioissa.

Valittujen työsuojeluedustajien ilmoituslomakkeet:

Lomake: Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen ilmoittaminen liittoon (PDF)

Lomake: Työsuojeluasiamiehen ja vara-asiamiehen ilmoittaminen liittoon (PDF)

Anmälan om val av arbetarskyddsfullmäktige (PDF)

Anmälan om val av arbetarskyddsombudsman (PDF)


Työsuojeluvaalien mainos työpaikan ilmoitustaululle:

Tämän työpaikan työsuojeluvaalit ovat (suomeksi) (PDF)

Valen på denna arbetsplats är (ruotsiksi) (PDF)

The election of the occupational safety delegate of this workplace is (englanniksi) (PDF)

Выборы уполномоченных по охране труда этого рабочего места проводятся (venäjäksi) (PDF)