Työsuojeluvaalit

Elintarvikealan työpaikoilla valitaan seuraavan kerran työsuojeluhenkilöt marras-joulukuun 2021 aikana. Jos työpaikalla ei tällä hetkellä ole valittuna työsuojeluedustajia, heidät voidaan valita myös kesken kauden.

Tarvittaessa vaaleilla valittavien työsuojeluhenkilöiden toimikausi on kaksi seuraavaa vuotta eli syksyllä 2021 valittavien työsuojeluhenkilöiden toimikausi on vuodet 2022–2023. Paikallisesti voidaan sopia myös pidemmästä, enintään neljän vuoden toimikaudesta.

Laki velvoittaa, että työpaikkaan, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään 10 työntekijää, on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Työpaikan toimihenkilöillä on oikeus halutessaan valita oma työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Valinnat on hyvä tehdä pienemmilläkin työpaikoilla, vaikka laki ei sitä vaadi.

Työsuojeluvaltuutetun lisäksi työpaikalla mahdollisesti valittavien työsuojeluasiamiesten valinta puolestaan perustuu työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin, ei lakiin. Työsuojeluasiamies voidaan valita esimerkiksi tietylle osastolle tai toimipisteeseen. Asiamiesten valinnasta, lukumäärästä, tehtävistä ja toimialueesta sovitaan paikallisesti.

Vähintään 20 työntekijän työpaikalla toimii lisäksi työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöelimenä työsuojelutoimikunta tai muu vastaava yhteistoimintaelin.

Työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa edustaa työsuojelupäällikkö, jonka työnantaja on nimennyt yleensä toistaiseksi.

Työturvallisuuskeskus ylläpitää lakisääteistä työsuojeluhenkilörekisteriä, johon työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa työpaikan työsuojelutehtäviin valittujen henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Selliläisistä työsuojeluvaltuutetuista ja työsuojeluasiamiehistä on lisäksi ilmoitettava erikseen SEL:n jäsenrekisteriin. Ilmoituslomakkeen voi tulostaa tältä sivulta tai osoitteesta www.selry.fi/selnet -> Tietopankki -> Luottamushenkilöt -> Lomakkeet.

SEL:n ilmoituksen tekemisestä vastaa työsuojeluvaltuutetuksi valittu itse. Ilmoitus pitää aina tehdä, vaikka samat henkilöt jatkaisivatkin tehtävissä.

Ohjeet vaalien toteuttamiseksi löytyvät Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta ->

Vaaliohje: Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla

SEL:n aluesihteerit neuvovat oman alueensa työpaikkojen työsuojeluvaaliasioissa.

Valittujen työsuojeluedustajien ilmoituslomakkeet

Lomake: Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen ilmoittaminen liittoon (PDF)

Lomake: Työsuojeluasiamiehen ja vara-asiamiehen ilmoittaminen liittoon (PDF)

Työsuojeluvaalien mainos työpaikan ilmoitustaululle

Tämän työpaikan työsuojeluvaalit ovat (suomeksi) (PDF)

Valen på denna arbetsplats är (ruotsiksi) (PDF)

The election of the occupational safety delegate of this workplace is (englanniksi) (PDF)

Выборы уполномоченных по охране труда этого рабочего места проводятся (venäjäksi) (PDF)