Työttömyyskassan etuuskäsittelijöiden puhelinpalveluaika on tiistaisin ja torstaisin klo 9-11 numerossa 09 4246 1210. Muina aikoina työttömyysturva-asioissa palvelevat samassa numerossa aluetoimistojen toimistonhoitajat.

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa maksaa työttömille ja lomautetuille jäsenilleen ansiopäivärahaa ja vuorotteluvapaalla oleville jäsenilleen vuorottelukorvausta. Lisäksi kassa maksaa jäsenilleen liikkuvuusavustusta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Työttömyysetuutta voi saada myös työllistymistä edistävien palvelujen, kuten työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun ajalta.

Jäsenyys

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan jäseneksi pääsee palkansaaja, joka on alle 68-vuotias ja työskentelee elintarvikealan ammatissa tai työalalla.

Työttömyyskassan maksamien etuuksien saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyysehdon ja työssäoloehdon sekä maksanut kassan jäsenmaksun.

Palkansaajan jäsenyys- ja työssäoloehto on 26 kalenteriviikkoa. Tämä tarkoittaa, että kassan jäsenelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa aikaisintaan 26 viikon jäsenyyden ja työskentelyn jälkeen. 

Kun liityt Suomen Elintarviketyöläisten Liiton eli SEL:n jäseneksi, liityt samalla myös Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan jäseneksi. SEL:n jäsenmaksu sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun.

Myös elintarvikealan opiskelijat voivat liittyä SEL:n opiskelijajäseniksi, mutta työttömyyskassan jäsenyysaika voi alkaa vasta, kun jäsen on palkkatöissä.
 
Suomen Elintarviketyöläisten Liiton ja Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan jäsenmaksu on yhteensä 1,7 % jäsenen saamasta palkkatulosta.

Työttömyyskassan säännöt

Työttömyyskassan tietosuojaseloste

Jäsenhakemus

Jäseneksi liitytään täyttämällä jäsenhakemus. Jäsenhakemus on yleensä samalla myös jäsenmaksun perintävaltakirja työnantajalle. Valtakirjan perusteella työnantaja on valtuutettu perimään palkasta jäsenmaksut palkanmaksun yhteydessä.

Hakemuksia ja ohjeita jäseneksi liittymisestä saa liitosta ja oman työpaikan luottamusmieheltä.  

Sähköisesti voit liittyä tästä Suomen Elintarviketyöläisten Liiton ja Työttömyyskassan jäseneksi.

Jos vaihdat alaa, on tarkoituksenmukaista järjestäytyä sen alan ammattiliittoon ja  työttömyyskassaan, jonka sopimusalalla työskentelet. Kun jäsenyyden siirtäminen uuteen liittoon ja/tai kassaan tapahtuu kuukauden kuluessa aikaisemmasta liitosta/kassasta eroamisesta, aiemmassa liitossa/kassassa kertyneet jäsenyys- ja työssäoloehtoaika seuraa mukana uuteen liittoon/kassaan.

Jos et halua liittyä Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäseneksi, mutta haluat liittyä Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan jäseneksi, käytä tätä jäsenhakemusta.

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan toimitilat sijaitsevat Helsingissä Suomen Elintarviketyöläisten Liiton yhteydessä. Kassan lisäksi liiton seitsemän aluetoimistoa palvelevat jäseniä työttömyysturva-asioissa. Etuushakemukset käsitellään työttömyyskassassa Helsingissä.

Työttömyyskassan vastuunalainen toimihenkilö on kassanjohtaja Jenni Korkeaoja, p. 040 846 7511.