Kansainvälinen toiminta

Globalisaatio edellyttää myös työntekijöiden maiden rajat ylittävää yhteistyötä ja edunvalvontaa. SEL:n kansainvälinen toiminta on osa liiton työtä jäsenten etujen ajamiseksi. Vaikuttaminen kansainväliseen lainsäädäntöön, työntekijöiden järjestäytymisen edistäminen sekä työehtojen parantamisen tukeminen myös Suomen rajojen ulkopuolella parantaa myös suomalaisen elintarviketyöntekijän asemaa.

SEL tekee edunvalvontaa elintarvikealan työntekijöiden ammattiliittojen Pohjoismaisen unionin eli PU:n, euroopanlaajuisen yhteistyöjärjestön EFFAT:n sekä maailmanlaajuisen yhteistyöjärjestön IUF:n sekä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin kautta.

FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n ja STTK:n yhteinen edustusto Brysselissä. FinUnions tekee yhteistyötä eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen keskusjärjestön ETUC:n kanssa. 

Tuemme yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkivan kansalaisjärjestö Finnwatchin Ihmisarvoisen työn ohjelmaa.