Kun työpaikalla on yli 28 °C, on työtä tauotettava lisää

Jos työpaikalla ilman lämpötila ylittää 28 astetta teknisistä toimenpiteistä huolimatta, on työtä kevennettävä lyhentämällä työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle.

Monilla elintarvikealan työpaikoilla altistutaan kuumuudelle ympäri vuoden, mutta kesällä kuumuus on tavallistakin useamman työntekijän kiusana. Työnantajan velvollisuus on huolehtia teknisin toimenpitein, että lämpötila pysyy työpaikalla alle 28 °C, kun ulkoilma on alle 25 °C.

Työsuojeluviranomainen neuvoo noudattamaan työpaikoilla vakiintunutta käytäntöä, jonka mukaan jokaiseen tuntiin kevyissä ja keskiraskaissa pakkotahtisissa töissä tulee sisällyttää kymmenen minuutin lisätauko, kun työtilan lämpötila on yli 28 °C. Jos työpisteen lämpötila on yli 33 °C, tauko on 15 minuuttia tunnissa. Lisäksi erittäin kuumissa työkohteissa, kuten uunien läheisyydessä, tulisi toteuttaa nopeaa työkiertoa työpisteestä toiseen.

Ylimääräinen tauko on taukoa kuumassa työskentelystä eli se on työaikaa ja työnantaja voi osoittaa työntekijälle sen ajaksi muita työtehtäviä, jos ne tehdään viileämmissä tiloissa.

Raskaassa ruumiillisessa työssä voidaan tarvita enemmän kuumalle altistumista estäviä toimia, teknisiä ratkaisuja ja lämpötilasta aiheutuvan henkilökohtaisen sairausriskin selvittämistä.

Jos työturvallisuus ja työpaikan käytännöt mahdollistavat, työntekijä voi itse vähentää lämpörasitusta valitsemalla työhön sopivan kevyen ja väljän vaatetuksen. Erityisen tärkeää on huolehtia elimistön neste- ja suolatasapainosta. Jos nestevajetta ei korvata, sisäelinten lämpötila nousee ja elimistön kuivuminen kuormittaa verenkiertoa.

Kuuma on riski työntekijän terveydelle ja työturvallisuudelle ja siksi työnantajan on ryhdyttävä toimiin sen torjumiseksi ja haittojen vähentämiseksi. Ilman suojatoimia kuumatyöstä saattaa seurata lämpökouristuksia, lämpöpyörtyminen ja jopa lämpöhalvaus.

Työ liian kuumassa on työntekijälle myös epämiellyttävää, jolloin työviihtyvyys ja työmotivaatio heikkenevät. Keskittyminen on vaikeaa, kun vireystila laskee. Kova kuumuus kuormittaa elimistöä ja vaikuttaa haitallisesti fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn, jolloin virheet lisääntyvät ja tuottavuus laskee. Äkillisiin lämpösairauksiin liittyvä sekavuus ja tajuttomuus voivat pahimmillaan aiheuttaa jopa vakavan työtapaturman.


Kysy lisää työpaikkasi työsuojeluvaltuutetulta.

Työpaikan lämpöoloja valvoo aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Lue lisää:

Työsuojeluviranomainen: Lämpöolot
Työterveyslaitos: Kuumassa työskentely
Työturvallisuuskeskus: Lämpöolosuhteet


Läs på svenska: Stek dig inte på jobbet, kom ihåg att dricka och ta pauser
Read in English: Don’t roast yourself at work, remember to drink and take a break


Työpaikan ilmoitustaululle:

Älä paahda itseäsi töissä, muista juoda ja pitää tauot! -juliste suomeksi (PDF)
Stek dig inte på jobbet, komihåg att dricka och ta pauser! -juliste ruotsiksi (PDF)
Don’t roast yourself at work, remember to drink and take a break! -juliste englanniksi (PDF)