Stek dig inte på jobbet, kom ihåg att dricka och ta pauser

Hetta belastar kroppen och har en skadlig inverkan på din hälsa och kan resultera exempelvis i värmeslag, svimning eller hjärtsvikt.

Kom ihåg att dricka, äta och hålla pauser då du arbetar i hetta.

Det är arbetsgivarens skyldighet att med tekniska åtgärder se till att temperaturen på arbetsplatsen bibehålls under 28 °C, då utetemperaturen är under 25 °C.

Om temperaturen på arbetsplatsen överstiger 28 °C, bör arbetet underlättas genom att förkorta arbetstagarnas exponering för hetta:

– Om temperaturen på arbetsstationen stiger över 28 °C → 10 minuters paus per timme
– Om temperaturen på arbetsstationen stiger över 33 °C → 15 minuters paus per timme

På arbetsstationer med extrem hetta bör man dessutom ha en snabb rotation från en
arbetsstation till en annan. Fråga mer av den arbetarskyddsbefullmäktigade på din arbetsplats.

Temperaturerna på arbetsplatserna övervakas av regionförvaltningsmyndighetens
ansvarsområde för arbetsskydd
.