Kontakt

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL
Stationskarlsgatan 2, 8. vån.
00520 Helsingfors

tel. 09 4246​ 1200
fax 09 6940 157
E-post till personalen: fornamn.tillnamn@selry.fi

eTjänsten för medlemmar www.selry.fi/easiointi

Om du arbetar på Åland och du har frågor om dina arbetsvillkor, tag då kontakt med förtroendemannen på din egen arbetsplats eller med FFC:s och fackförbundens ombudsman Elin Sundback, tel. 044 704 4722 eller elin.sundback@pam.fi.