Bli medlem

Jobbar du inom livsmedelsbranschen? Din fackförening är SEL!

Ta vara på dig själv och dina arbetskamrater! (ruotsiksi) (PDF)

SEL eller YTK? Jämför i vilkendera det lönar sig att vara medlem (ruotsiksi) (PDF)

Skaffa en ny medlem, du får ett 20 € presentkort! (PDF)

Sommarjobbare, förbundet är också till för dig! Läs här varför det lönar sig för dig att bli medlem i SEL. (PDF)

Kontrollera att din lön har betalats korrekt! (PDF)

Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2021 (PDF)

Jag vill bli medlem

Uppgifter om anställning

Arbetsgivaren inkasserar medlemsavgiften från din lön och skickar den till förbundet. Förbudet sänder inkasseringsavtalet till din arbetsgivare för underteckning.

Om du betalar medlemsavgifter själv, skickar vi till dig bankgiroblanketter automatiskt.

Medlemsavgiftens storlek fastställs årligen. En medlem betalar avgiften själv, eller arbetsgivare inkasserar den från lönen och sänder till förbundet, eller a-kassan inkasserar den från beviljad förmån.