Det här är SEL

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL är fackförbundet för arbetare inom livsmedelsindustrin. Förbundet förhandlar arbets- och lönevillkor för sina medlemmar, utbildar medlemmar i intressebevakning samt erbjuder sina medlemmar fritidsaktiviteter. Om du arbetar inom livsmedelsindustrin eller studerar för branschen, är SEL också ditt fackförbund.

Cirka 70 procent av branschens arbetare hör till SEL. Förbundet förhandlar och ingår kollektivavtal för bageri-, köttförädlings-, mejeri- och industribranscherna samt för läskedryck- och bryggeribranschen.

SEL har cirka 30 000 medlemmar, av vilka omkring 18 000 är med i arbetslivet. Du blir medlem i förbundet via en fackavdelning. Till förbundet hör 60 fackavdelningar, som är registrerade föreningar på sin ort eller sin bransch. Fackavdelining arrangerar lokala aktiviteter och utbildning.

Förbundet förhandlar fram kollektivavtalen för sina medlemmar. Medlemmarna erhåller anställnings- och lönerådgivning från förbundets distriktkontor eller centralbyrån. Förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige stöder medlemmarna på arbetsplatsen och medlemmarna har möjlighet att få rättshjälp och juristtjänster.