Palkka ja muut työehdot – työehtosopimukset

SEL neuvottelee elintarvikealan yrityksiä edustavan työnantajaliiton, Elintarviketeollisuusliiton, kanssa alan työehtosopimukset eli tessit, joissa määritellään kaikkien alan työntekijöiden työehtojen vähimmäistasot, kuten palkat, lisät, ylityökorvaukset ja lomarahat. Työehtosopimuksissa sovitaan myös esimerkiksi työajoista, palkallisista vuosilomista ja sairauslomista sekä työajan lyhennysvapaista eli pekkasista. Työpaikoilla voidaan sopia paikallisesti työehtosopimusta paremmista palkoista ja muista työehdoista, mutta ei huonommista.

Kaikki SEL:n työehtosopimukset ovat yleissitovia, paitsi Skanlog Oy:n kanssa solmittu työehtosopimus, joka on normaalisitova. Yleissitovat työehtosopimukset koskevat kaikkia alan työnantajia ja työntekijöitä, myös niitä, jotka eivät ole järjestäytyneet työnantajaliiton tai ammattiliiton jäseniksi.

Elintarvikealan työntekijöiden nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 13.2.2023–31.1.2025. Uudet työehtosopimukset lisätään tälle sivulle, kun ne ovat ilmestyneet. Kaikki uusiin työehtosopimuksiin sovitut muutokset näet työehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjoista.

Jos sinulla on kysyttävää palkastasi tai muista työehdoistasi tai jos sinulla on ongelmia työnantajasi kanssa, työpaikkasi luottamusmies auttaa sinua. Jos työpaikallasi ei vielä ole luottamusmiestä tai et ole tällä hetkellä työsuhteessa, ole yhteydessä suoraan liiton aluesihteeriin oman alueesi SEL:n aluetoimistoon.


Elintarvikealan työntekijöiden palkankorotukset ja vähimmäispalkat

Palkankorotukset ja palkkataulukot 1.6.2023 (PDF)
Palkankorotukset ja palkkataulukot 1.5.2022 (PDF)
Palkankorotukset ja palkkataulukot 1.5.2021 (PDF)
Palkankorotukset ja palkkataulukot 1.3.2020 (PDF)
Palkankorotukset ja palkkataulukot 1.2.2019 (PDF)
Palkankorotukset ja palkkataulukot 1.2.2018 (PDF)


Pääsiäis-, vappu-, helatorstai- ja juhannusviikon työajat ja palkat 2023 (PDF) Tulossa!
Itsenäisyyspäivä-, joulu-, uudenvuoden- ja loppiaisviikon työajat ja palkat 2022–2023 (PDF)


Elintarvikealan työntekijöiden yleissitovat työehtosopimukset 1.2.2021–31.1.2023

Leipomoalan työntekijöiden työehtosopimus 1.2.2021–31.1.2023 (PDF)
Liha-alan työntekijöiden työehtosopimus 1.2.2021–31.1.2023 (PDF)
Meijerialan työntekijöiden työehtosopimus 1.2.2021–31.1.2023 (PDF)
Teollisuuden työntekijöiden työehtosopimus 1.2.2021–31.1.2023 (PDF)
Panimo- ja virvoitusjuoma-alan työntekijöiden työehtosopimus 1.2.2021–31.1.2023 (PDF)


Elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimukset ruotsiksi/Kollektivavtal på svenska

Kollektivavtal för bageriarbetstagare 1.2.2021–31.1.2023 (PDF)
Kollektivavtal för köttbranschen 1.2.2021–31.1.2023 (PDF)
Kollektivavtal för mejeriarbetstagare 1.2.2021–31.1.2023 (PDF)
Kollektivavtal för livsmedelsbranschen 1.2.2021–31.1.2023 (PDF)
Kollektivavtal för bryggerier och läskedrycksfabriker 1.2.2021–31.1.2023 (PDF)


Oppaita:

Työelämän pelisäännöt
Yhteistoimintaopas
Vuosilomaopas
Vuokratyöopas
Perhevapaaopas
90 päivän sääntöopas
Ikäohjelmaopas
Päihdeohjelmaopas
Työttömyysturvaopas
Opas työterveyshuollon järjestämiseen
Opas osatyökykyisen työkyvyn ylläpitämiseksi
Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille

Linkkejä:

SAK
Työsuojeluviranomainen
Työturvallisuuskeskus
Työterveyslaitos
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työsuojelurahasto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työhyvinvointikortti
Työturvallisuuskortti
Tapaturmavakuutuskeskus
Työllisyysrahasto
Yhteistoiminta-asiamies

Lakeja:

Työsopimuslaki
Työaikalaki
Vuosilomalaki
Yhteistoimintalaki
Tasa-arvolaki
Yksityisyydensuojalaki
Työturvallisuuslaki
Opintovapaalaki
Työttömyysturvalaki
Vuorotteluvapaalaki