Kulttuuriapuraha

SEL:n kulttuurirahasto myöntää apurahoja SEL:n jäsenten kulttuuriharrastusten edistämiseen. Kulttuuriapurahaa on viime vuosina myönnetty esimerkiksi teatterin, kuvataiteen, musiikin, kirjallisuuden, valokuvauksen ja kädentaitojen harrastajille. Kulttuuriapurahaa ei myönnetä liikunta- tai urheiluharrastuksiin. Kulttuuriapuraha on tarkoitettu kulttuurin tekemiseen, ei kulttuurin kuluttamiseen.

Kulttuuriapurahaa voivat hakea kaikki SEL:n jäsenet. Hakuaika on vuosittain tammikuun alusta helmikuun loppuun.

Kulttuuriapurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan 1.1.–28.2. välisenä aikana sähköpostilla osoitteeseen: riitta.koistinen@selry.fi. Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi: Hakemus SEL:n kulttuurirahastolle.

Kulttuurirahaston hoitokunta tekee esityksen apurahojen myöntämisestä SEL:n liittohallitukselle, joka päättää apurahoista huhtikuussa. Päätöksestä tiedotetaan Elintae-lehdessä ja henkilökohtaisesti apurahojen saajille.

Lisätietoja antaa SEL:n hallinnon sihteeri Riitta Koistinen, p. 0400 139 940