Hallinto

Edustajakokous

Ylintä päätösvaltaa SEL:ssä käyttää joka viides vuosi kokoontuva edustajakokous. SEL:n jäsenet valitsevat edustajakokouksen äänivaltaiset edustajat keskuudestaan vaaleilla. Edustajakokous valitsee liittovaltuuston, liittohallituksen ja liittopuheenjohtajan. Edustajakokous päättää liiton toiminnan ja talouden suuntaviivoista seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Seuraava SEL:n edustajakokous on vuonna 2027.

Liittovaltuusto

Edustajakokous valitsee liittovaltuuston, joka on SEL:n ylin päättävä elin edustajakokousten välillä. Liittovaltuustossa on 33 jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Liittovaltuustolla on kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa ja tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Liittovaltuusto hyväksyy vuosittain liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen. Lisäksi liittovaltuusto hyväksyy SEL:n sääntöjen mukaan työehtosopimukset.

SEL:n liittovaltuusto 2022–2027

Liittohallitus

Edustajakokous valitsee liittohallituksen, johon kuuluu 17 jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja. Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Liittohallituksen tehtävänä on valvoa ja toimeenpanna edustajakokouksen ja liittovaltuuston päätökset sekä ohjata ja johtaa liiton toimintaa. Liittohallitus kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa.

Edustajakokous valitsee liiton puheenjohtajan, joka johtaa liittoa ja liittohallitusta sekä edustaa liittoa esimerkiksi julkisuudessa. Liittopuheenjohtajana on vuodesta 2006 toiminut Veli-Matti Kuntonen, jonka kanssa liiton operatiivista toimintaa ja henkilöstöä johtaa johtoryhmä, johon kuuluvat osastojen esihenkilöt sekä liittopuheenjohtaja ja liittosihteeri.

SEL:n liittohallitus 2022–2027

Jaostot

Liittohallitus nimittää apuelimikseen jaostoja, jotka valmistelevat asioita ja hoitavat niille annettuja tehtäviä. Edustajakokouskaudella 2022–2027 SEL:n jaostoja ovat työympäristöjaosto, kansainvälinen jaosto, viestintäjaosto, koulutusjaosto ja nuorisojaosto sekä kesäpaikkatoimikunta. Lisäksi liittohallitus nimittää työehtosopimusneuvotteluita hoitamaan tes-neuvottelukunnan sekä tes-jaostot.

SEL:n jaostojen jäsenet ja tehtävät 2022–2027