Hallinto

Edustajakokous

Ylintä päätösvaltaa SEL:ssä käyttää joka viides vuosi kokoontuva edustajakokous. SEL:n jäsenet valitsevat edustajakokouksen äänivaltaiset edustajat keskuudestaan vaaleilla. Edustajakokous valitsee liittovaltuuston, liittohallituksen ja liittopuheenjohtajan. Edustajakokous päättää liiton toiminnan ja talouden suuntaviivoista seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Seuraava SEL:n edustajakokous on vuonna 2027.

Liittovaltuusto

Edustajakokous valitsee liittovaltuuston, joka on SEL:n ylin päättävä elin edustajakokousten välillä. Liittovaltuustossa on 33 jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Liittovaltuustolla on kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa ja tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Liittovaltuusto hyväksyy vuosittain liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen. Lisäksi liittovaltuusto hyväksyy SEL:n sääntöjen mukaan työehtosopimukset.

SEL:n liittovaltuusto 2022–2027

Liittohallitus

Edustajakokous valitsee liittohallituksen, johon kuuluu 17 jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja. Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Liittohallituksen tehtävänä on valvoa ja toimeenpanna edustajakokouksen ja liittovaltuuston päätökset sekä ohjata ja johtaa liiton toimintaa. Liittohallitus kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa.

Edustajakokous valitsee liiton puheenjohtajan, joka johtaa liittoa ja liittohallitusta sekä edustaa liittoa esimerkiksi julkisuudessa. Liittopuheenjohtajana on vuodesta 2006 toiminut Veli-Matti Kuntonen, jonka kanssa liiton operatiivista toimintaa ja henkilöstöä johtaa johtoryhmä, johon kuuluvat osastojen esimiehet sekä liittopuheenjohtaja ja liittosihteeri.

SEL:n liittohallitus 2022–2027

Jaostot

Liittohallitus nimittää apuelimikseen jaostoja, jotka valmistelevat asioita ja hoitavat niille annettuja tehtäviä. Edustajakokouskaudella 2017–2022 SEL:n jaostoja ovat työympäristöjaosto, kansainvälinen jaosto, tiedotusjaosto, koulutusjaosto ja nuorisojaosto sekä kesäpaikkatoimikunta. Lisäksi liittohallitus nimittää tes-neuvottelukunnan sekä tes-jaostot hoitamaan työehtosopimusneuvotteluita.

SEL:n jaostot 2017–2022

Jaostojen tehtävät

Kaikki jaostot huomioivat toiminnassaan SEL:n strategian, toimintaohjelman sekä toimintasuunnitelman.

Työympäristöjaosto

Työympäristöjaoston tehtävä on kehittää liiton toimintaa, jolla parannetaan elintarvikealan työntekijöiden työympäristöä ja työoloja sekä elintarvikealan työpaikkojen työsuojelutoimintaa. Jaoston tehtäviin kuuluvat myös sosiaaliturva-asiat. Jaosto tuottaa aineistoa työsuojeluvaltuutettujen sekä muiden työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamushenkilöiden tueksi elintarvikealan työpaikoille.

Koulutusjaosto

Koulutusjaoston tehtävä on kehittää liiton koulutustoimintaa, jotta työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamushenkilöillä on hyvät valmiudet hoitaa sekä järjestäytymistä että edunvalvontaa elintarvikealan työpaikoilla. Jaoston tehtäviin kuuluu myös elintarvikealan ammatillisen koulutuksen seuraaminen ja kehittäminen.

Tiedotusjaosto

Tiedotusjaoston tehtävä on kehittää liiton viestintää. Jaosto arvioi ja ideoi liiton viestinnän erilaisia kanavia ja materiaaleja verkkoviestinnästä Elintae-lehteen. Liiton viestinnän tavoitteena on tukea liiton toiminnan eri osa-alueita välittämällä tietoa ja mahdollistamalla vuorovaikutus liiton eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä. Jaoston tehtävä on erityisesti tukea liiton jäsenhankintaa, jäsenten edunvalvontaa ja muuta jäsenpalvelua.

Nuorisojaosto

Nuorisojaoston tehtävä on kehittää liiton nuorisotoimintaa. Jaosto suunnittelee liiton valtakunnallista nuorten toimintaa sekä ideoi ja koordinoi ammattiosastojen ja alueellisten nuorisotyöryhmien toimintaa. Jaosto kehittää ja ideoi liiton nuorten tapahtumia sekä erityisesti nuoria koskevaa jäsenhankintaa elintarvikealan työpaikoilla ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Kansainvälinen jaosto

Kansainvälisen jaoston tehtävä on kehittää liiton kansainvälistä toimintaa ja edunvalvontaa, jota tehdään lähialueilla, Pohjoismaiden tasolla, Euroopan tasolla sekä globaalilla tasolla. Jaosto seuraa alan kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen ja verkostojen toimintaa. Jaoston tehtäviin kuuluvat myös liiton kehitysyhteistyöhankkeet sekä ay-toiminnan tilan ja toimintaedellytysten seuraaminen lähialueiden monikansallisissa yrityksissä. Jaosto kehittää liiton toimintaa EWC-edustajien tukemiseksi.

Kesäpaikkatoimikunta

Kesäpaikkatoimikunnan tehtävä on kehittää liiton omaa lomapaikkaa Koivikkorantaa Kangasniemellä.