Tämä on SEL

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on elintarvikealan työntekijöiden oma ammattiliitto, joka huolehtii jäsentensä palkka- ja muista työehdoista. SEL neuvottelee leipomo-, lihanjalostus-, maidonjalostus-, teollisuus- sekä virvoitusjuoma- ja panimoalojen työntekijöiden työehtosopimukset elintarvikealan työnantajaliiton ETL:n kanssa. SEL:n ja ETL:n välisten työehtosopimusten piirissä työskentelee noin 25 000 työntekijää.

SEL:n ja ETL:n väliset työehtosopimukset ovat kaikki yleissitovia. Yleissitovat työehtosopimukset määrittelevät kaikkien elintarvikealan työntekijöiden palkka- ja muiden työehtojen vähimmäistasot. Paikallisesti voidaan sopia työehtosopimusta paremmin, mutta ei huonommin.

SEL:n jäsenyydellä turvaat selustasi sekä työelämässä että työttömyyden varalta ja vaikutat omiin työehtoihisi ja oman työpaikkasi asioihin. Liiton jäsenenä olet mukana puolustamassa ja parantamassa kaikkien elintarvikealan työntekijöiden työehtoja ja työoloja sekä kotimaisten elintarvikkeiden ja kotimaisen työn arvostusta.

SEL:n jäsenenä saat kaikki jäsenedut käyttöösi. Jäsenenä saat neuvontaa kaikissa palkka- ja muissa työsuhdeasioissa sekä apua ongelmien selvittämiseen työpaikkasi luottamusmieheltä ja SEL:n aluetoimistolta. Jos sinulle tulee erimielisyyksiä työnantajasi kanssa, eikä sopuun päästä neuvottelemalla, SEL vie tarvittaessa asiasi oikeuden ratkaistavaksi. Sinulle voidaan myöntää liiton oikeusapu, jolloin saat täysin maksuttomat lakimiespalvelut.

SEL:n jäsenmäärä on lähes 29 000 (28 653 jäsentä 31.12.2022), joista työikäisiä on lähes 18 000 ja eläkeläisiä noin 11 000. Kaikista SEL:n jäsenistä naisia on 56 % ja työikäisistä jäsenistä naisia on 50 %. Työikäisistä jäsenistä lähes joka kolmas (30 %) on alle 35-vuotias. Noin 64 prosenttia elintarvikealan työntekijöistä on SEL:n jäseniä.

SEL:n jäseneksi liityt ammattiosaston kautta. Liittoon kuuluu 59 ammattiosastoa, jotka ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä. Ammattiosastot valvovat jäsentensä etuja ja järjestävät monenlaista toimintaa, esimerkiksi koulutusta ja vapaa-ajan tapahtumia sekä tarjoavat paikallisia jäsenetuja.

SEL on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n ja Teollisuuden palkansaajat TP:n jäsen.

Elintarviketeollisuus on Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja ja neljänneksi suurin teollisuudenala, jonka liikevaihto oli 11,5 miljardia euroa vuonna 2021. Suomen elintarvikeviennin arvo oli 1,8 miljardia euroa ja tuonnin 4,8 miljardia euroa vuonna 2021. Elintarvikealan tuotannosta noin 85 prosenttia myydään kotimarkkinoilla. Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden kotimaisuusaste on keskimäärin 82 prosenttia.

Elintarvikeyritykset työllistävät Suomessa suoraan noin 38 000 ihmistä, joista työntekijöitä on noin 25 000 ja loput toimihenkilöitä sekä yrittäjiä. Toimipaikkoja on lähes 1800 ympäri Suomea. Koko kotimainen ruokaketju pellolta pöytään ja ravintolaan työllistää suoraan ja välillisesti noin 340 000 ihmistä eli joka kahdeksannen työikäisen. Elintarviketeollisuudella on teollisuuden aloista suurin välillinen vaikutus, sillä arvioiden mukaan yksi työpaikka elintarviketeollisuudessa tuo työtä kolmelle ihmiselle muilla aloilla.