SAK:lta opas työpaikoille työterveyshuollon järjestämiseen

Tiedätkö, miten lakisääteinen työterveyshuolto toimii Suomessa? SAK:n päivitetty opas kertoo tärkeimmät tiedot työterveyshuollon järjestämisestä.

– Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus, ja sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon on myös tehtävä suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi, asiantuntijalääkäri Kari Haring painottaa.Työterveyshuollon järjestämisen voi tiivistää kolmeen kohtaan: 

• Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto.
• Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijöiden on tehtävä työterveysyhteistyötä.
• Työterveyshuollon on noudatettava hyvää työterveyshuoltokäytäntöä.

Opas työterveyshuollon järjestämiseen selventää esimerkiksi työsuojeluvaltuutetun ja työnantajan tehtäviä työterveyshuollon järjestämisessä. Oppaassa pohditaan myös hyvää työterveyshuoltokäytäntöä ja terveystietojen käsittelyä. Oppaan lopussa on linkit tärkeimpiin lakeihin, kuten työterveyshuoltolakiin.
 

Lue opasta verkossa tai tilaa painettua opasta SAK:sta esimerkiksi jaettavaksi työpaikan luottamushenkilöille.