Irtisanomislaki hyväksyttiin eduskunnassa hallituspuolueiden äänin

Sipilän hallituksen ajama irtisanomislaki hyväksyttiin tänään eduskunnassa hallituspuolueiden keskustan, kokoomuksen ja sinisten äänin 102-72. SDP, vasemmistoliitto, vihreät ja perussuomalaiset vastustivat lakimuutosta.

Hallituksen tavoitteena oli alun perin keventää henkilöperusteista irtisanomista ensin kaikissa alle 20 hengen ja sitten alle 10 hengen yrityksissä, mutta kovan kritiikin sekä ammattiyhdistysliikkeen vastustuksen ja työtaistelutoimien takia hallitus perääntyi ja vesitti esityksensä vastaamaan lähinnä nykyistä oikeuskäytäntöä. Irtisanomiseen tarvitaan siis jatkossakin aina asiallinen ja painava peruste, eivätkä pärstäkerroinirtisanomiset ole laillisia.

Hallituksen vesitetty esitys tarkoittaa kokonaisuudessaan sitä, että työsopimuslakiin lisätään 1.7.2019 alkaen kirjaus, että asiallista ja painavaa irtisanomissyytä koskevassa kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä. Nähtäväksi jää, tuleeko kirjaus muuttamaan nykyistä oikeuskäytäntöä, jossa työnantajan koko on jo huomioitu yhtenä tekijänä, vaikka sitä ei ole laissa lukenutkaan.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta korosti mietinnössään, että henkilöön liittyvän sääntelyn peruslähtökohdat pysyvät ennallaan ja irtisanomiselta edellytetään vastedeskin aina asiallista ja painavaa perustetta. Valiokunta piti tärkeänä, että julkisuudessa ja erityisesti pienyrittäjille kohdistettavassa tiedottamisessa annetaan asianmukainen kuva lakimuutoksen merkityksestä ja tulkinnasta niin, ettei se johda harkitsemattomiin ja kevein perustein tehtäviin irtisanomisiin.

Eduskunta päätti samalla työttömyysturvan karenssin eli korvauksettoman ajan lyhentämisestä nykyisestä 90 päivästä 60 päivään silloin, kun työnantaja päättää työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Erikoista on, että jos työntekijä irtisanoutuu itse, karenssi on jatkossa edelleen 90 päivää. Irtisanomislakia vastaan äänestäneet 72 kansanedustajaa olisivat halunneet lyhentää karenssin 60 päivään silloinkin, kun työntekijä irtisanoutuu itse, mutta hallituspuolueet eivät tähän suostuneet.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2019.


Uusi irtisanomislaki, mikä muuttuu ja mikä ei?

Eduskunnan tietopaketti työntekijän irtisanomissuojan muuttamisesta