Sopimukset tehty, uusia kohti

Työehtosopimuskierros on pitkälti käyty, mutta vielä useampi liitto joutuu vääntämään jäsentensä ja koko alan työehtojen puolesta.

Ammattiliitot ovat arvostelleet työnantajaliittoja itsenäisyyden puutteesta, siitä että ne ovat luovuttaneet tosiasiallisen päätösvallan keskusjärjestölleen Elinkeinoelämän keskusliitolle. Uutta tällä kierroksella oli, että nyt EK:n ohjaus omille jäsenjärjestöilleen tuli julkisuuteen ja kaikkien nähtäväksi. Osin SAK:n jäsenliittojen yhteistoiminnan ja osin EK:n ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n keskinäisen riitelyn johdosta.

Vaikka SAK:laiset ammattiliitot toimivat itsenäisesti ja kukin tekee omat työehtosopimuksensa, oli tärkeää, että liittojen välinen koordinaatio ja valmistautuminen tarvittaviin tukitoimiin toimi. Näin tulee olla vastaisuudessakin.

Kenttämme oli hyvin valmistautunut siihen, että tarvittaessa olemme valmiita työtaistelutoimiin. Tämä oli työnantajapuolelle viesti siitä, että meillä on tarvittaessa voimaa vääntää palkkojemme ja muiden työehtojemme puolesta. Ilman tätä valmiutta sopimusneuvotteluissa olisi ollut paljon vaikeampaa.

Toivoin viime blogissani, että elintarvikealan työntekijöiden uusista työehtosopimuksista päästään sopuun ilman painostustoimia, koska lakko on aina viimeinen keino. Näin tapahtui, mikä on hyvä asia kaikkien osapuolten kannalta.

Tällä tes-kierroksella monissa työehtosopimuksissa osana palkkaratkaisua oli kertaerä, niin myös meillä. Kertaerämme ratkaisu on vastaava kuin teknologiateollisuuden työntekijöiden sopimuksessa. Luonnollisesti kertaerä ja ennen kaikkea sen maksuperusteet puhuttavat, kuten pitääkin. Kaikesta tehtyyn ratkaisuun liittyvästä keskustelusta ammennamme näkemystä seuraavaa neuvottelukierrosta varten.

Jäsenillemme suunnatun tiedotuksen ja liittomme työntekijöiden antaman opastuksen lisäksi järjestämme kaikille pääluottamusmiehillemme ja työsuojeluvaltuutetuillemme sekä heidän varahenkilöilleen alueelliset koulutukset, joissa uusien työehtosopimusten asiat käydään läpi. Tilaisuudet ovat oiva paikka käydä myös palautekeskustelua tehdystä sopimuksesta.

Aloitamme samalla jo seuraaviin tes-neuvotteluihin valmistautumisen. Nykyiset työehtosopimuksemme päättyvät kahden vuoden kuluttua 31.1.2025 ja kaksi vuotta on yllättävän lyhyt aika.