Elinkeinopolitiikka kiinteä osa liiton toimintaa

Työehtojen parantamisen lisäksi lähes kaikille ammattiliitoille on tärkeää elinkeinopoliittinen vaikuttaminen. Painopisteet riippuvat ammattiliitosta. On luonnollista, että Rakennusliittoa kiinnostaa kotimainen rakentaminen, JHL:lle on julkisten palveluiden asema tärkeä ja meille kotimainen ruoka.

Olemme kampanjoineet itse tai osallistuneet kampanjoihin yhteistyökumppaneiden, kuten esimerkiksi MTK:n tai toisten ammattiliittojen kanssa kotimaisten elintarvikkeiden puolesta.

Kotimaisuudesta puhuttaessa yksi meidän jäsenillemme tärkeä asia on aito ja läpinäkyvä kotimaisuus. Kuluttajille ei saa antaa kotimaisella tuotemerkillä väärää kuvaa siitä, missä tuote on valmistettu. Viimeksi otimme tässä kuussa kantaa siihen, että Runebergin tortut, jotka kantavat kansallisrunoilijamme nimeä, tulee olla Suomessa valmistettu.

Jokin aika sitten SEL liittyi Leipätiedotus ry:n jäseneksi. Yhdistys on perustettu jo vuonna 1961 ja se ilmoittaa tavoitteekseen muun muassa ”vahvistaa leivän ja leipomotuotteiden myönteistä mielikuvaa viestinnällisin keinoin hyvän ravitsemuksen edistämiseksi”.

Leivällä on merkittävä paikka ruokakulttuurissamme. Kun ammattiliittona osallistumme omalla panoksellamme leipäkulttuurimme esillä pitämiseen sekä vahvistamiseen, teemme omalta osaltamme työtä alan kotimaisten työpaikkojen puolesta. Järjestäytyneet työntekijät ovat mukana vaikuttamassa alansa tulevaisuuteen myös tällä tavalla.

Leipätiedotus ry:ssä on jäseninä kattavasti leipomoalan yritykset, MTK, Kauppamyllyjen yhdistys ja nyt myös SEL. Laajemmalla jäsenpohjalla saattaa joskus olla merkitystä viestin läpimenon kannalta.

SEL haluaa osallistua toimintaan ja hankkeisiin, joilla pyritään suoraan tai välillisesti toimimaan kotimaisten elintarvikealan työpaikkojen hyväksi. Tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei näissä hankkeissa käsitellä työehtosopimuspöydän asioita, eikä niihin oteta kantaa hankkeiden puitteissa. Yhteistyö onnistuu, kun osataan pitää erillään asiat, joissa on lähtökohtainen eturistiriita.