Eduskuntavaaleissa on kyse myös työehdoista

Haluaisitko, että työaikalakia muutettaisiin niin, että jaksotyön soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan koko elintarvikealaa ja yötyön käyttö sallittaisiin elintarvikealalla työaikamuodosta riippumatta?

Mitä tykkäisit, jos leipomotyölain pykälä 100 prosentin yötyökorvauksesta kumottaisiin ja siitä sovittaisiin vastaisuudessa vain työehtosopimuksella, jos työnantaja siihen suostuisi? Entä miltä kuulostaisi, jos poliittiset lakot olisivat jatkossa sallittuja vain työntekijän vapaa-ajalla? Niinpä, eihän se mikään lakko enää olisi, jos lakossa pitäisi olla työajan ulkopuolella.

Eiväthän nämä asiat hyvältä kuulostaisi. Esimerkiksi jaksotyö on tällä hetkellä elintarvikealalla sallittua vain maidonjalostusalalla. SEL:n edustajakokous linjasi toukokuussa, että jaksotyö on työntekijälle kohtuuton työaikajärjestelmä. Jaksotyössä työntekijällä voi olla työpäivien välissä vain yhden päivän vapaita tai työvuorojen välissä vapaata vain yhdeksän tuntia, jonka aikana ehtii kotiin vain kääntymään. SEL:n tavoitteena onkin jaksotyön laajentamisen sijaan sen käytöstä luopuminen elintarvikealalla. Ja jos yövuoroa teetetään, se pitäisi teettää kolmivuorotyönä.

Alussa esittämäni kysymykset eivät valitettavasti ole vain villiä visiointia, vaan esimerkkejä elintarvikealan työnantajia edustavan ETL:n syyskuussa julkaisemista tavoitteista Suomen seuraavan hallituksen ohjelmaan. Työntekijän näkökulmasta näiden tavoitteiden toteutuminen tekisi elintarvikealan työstä vähemmän reilua ja kiinnostavaa, mikä ei varmasti auttaisi myöskään työvoimapulasta kärsiviä yrityksiä.

Tulevat eduskuntavaalit ovat siis mitä suuremmissa määrin myös työehtovaalit. Vaikka Suomessa työehtojen vähimmäisehdoista sovitaan työehtosopimuksissa, on laki monessa työelämän asiassa välttämätön perälauta. Siksi meidän pitää huhtikuun eduskuntavaaleissa äänestämällä varmistaa, että seuraavankin eduskunnan enemmistö arvostaa työntekijöitä.


Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Elintakeen 6/2022 pääkirjoituksena 14.10.2022.