Riksdagsvalet handlar också om arbetsvillkor

Skulle du vilja att arbetstidslagen skulle förändras så, att tillämpningsområdet för periodarbete skulle utvidgas att gälla hela livsmedelsbranschen och att nattarbete tilläts i livsmedelsbranschen oberoende av arbetstidssystem?

Vad skulle du tycka om bageriarbetslagens paragraf om ett nattarbetstillägg på 100 procent skulle slopas och man i fortsättningen enbart med kollektivavtal skulle komma överens om det, såvida arbetsgivaren skulle gå med på det? Och hur skulle det vara om politiska strejker i fortsättningen skulle vara tillåtna enbart på arbetstagarens fritid? Just det, då skulle det inte längre vara någon strejk, om man tilläts strejka enbart utanför arbetstid.

Det här är saker som inte låter bra. Som exempel är periodarbete i livsmedelsbranschen för närvarande tillåtet enbart i mjölkförädlingsbranschen. SEL:s förbundskongress slog i maj fast att periodarbetet är ett orimligt arbetstidssystem för arbetstagarna. I periodarbetet kan en arbetstagare ha endast en ledig dag mellan arbetsdagarna eller endast 9 timmar ledigt mellan arbetsskiftena, då du endast hinner hem för att svänga. SEL:s mål är också att, i stället för att utvidga utnyttjandet av periodarbetet helt slopa det i livsmedelsbranschen. Om man går in för nattskiften, bör det ske som treskiftsarbete.

De frågor jag ställer här är inte enbart vilda visioner, utan exempel på de punkter som livsmedelsbranschens arbetstagarorganisation ETL i september offentliggjorde som mål inför följande regerings program i Finland. Ur arbetstagarnas synvinkel skulle förverkligandet av de här målen göra arbetet i livsmedelsbranschen mindre rättvist och intressant, något som säkert inte heller skulle underlätta för de företag som lider av arbetskraftsbrist.

Det kommande riksdagsvalet är alltså i allra högsta grad också ett val om arbetsvillkor. Även om man I Finland överenskommer om minimivillkoren i arbetslivet med kollektivavtal, utgör lagstiftningen i många arbetslivsfrågor en nödvändig grundbult. Därför ska vi genom att rösta i riksdagsvalet i april se till att också majoriteten i följande riksdag värderar arbetstagarna.

Karoliina Öystilä
SEL:s kommunikationschef, chefredaktör

Texten publiceras först som ledare i Elintae 6/2022, 14.10.2022.