SEL:n edustajakokous: Työehtojen ja työolojen on oltava kunnossa, jotta elintarvikealalle riittää työntekijöitä

SEL:n edustajakokous vaatii, että elintarvikealan palkkoja ja muita työehtoja sekä työoloja on parannettava, jotta elintarvikealan yritykset saavat jatkossa tarvitsemansa työvoiman.

Suomen työllisyysaste on noussut ennätyskorkealle tasolle. Monilla aloilla ja alueilla on jo työvoimapulaa, joka näkyy myös elintarvikealan työpaikoilla. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on huolissaan työvoiman saatavuudesta elintarvikealalle ja vaatii, että elintarvikealan palkkoja ja muita työehtoja sekä työoloja on parannettava, jotta elintarvikealan yritykset saavat jatkossa tarvitsemansa työvoiman.

Erityisesti nuoret työntekijät eivät enää sitoudu työsuhteeseen, jos työehdot ja työolot eivät ole riittävän hyvät. Työstä maksettava palkka on luonnollisesti työntekijälle hyvin tärkeä asia. Työnantajien on maksettava sellaista palkkaa, jolla työntekijä tulee toimeen ja voi elää hyvää elämää myös pääkaupunkiseudulla.

Oikeudenmukaisen palkan lisäksi yhtä tärkeää työntekijöille on tänä päivänä riittävä vapaa-aika. Yksi iso vetovoimatekijä onkin inhimilliset työajat ja työntekijän näkökulmasta toimivat työajat. Esimerkiksi maidonjalostusalalla käytössä oleva jaksotyö on työntekijälle kohtuuton työaikajärjestelmä, sillä jaksotyössä työntekijällä voi olla työpäivien välissä vain yhden päivän vapaita tai työvuorojen välissä vapaata vain yhdeksän tuntia, jonka aikana ehtii kotiin vain kääntymään. Työnantajien on luovuttava jaksotyön käytöstä. Jos yövuoroa teetetään, se pitäisi teettää kolmivuorotyönä.

Elintarvikealan vetovoiman lisäämiseksi työehtosopimusten alimmista palkkaryhmistä on luovuttava ja palkkaryhmissä pitää edetä nykyistä nopeammin. Työehtosopimusten lähtöpalkat ovat tällä hetkellä niin matalat, etteivät ne kannusta uusia työntekijöitä hakeutumaan ja jäämään alalle. Työpaikoilla tarvitaan myös nykyistä enemmän palkka-avoimuutta, jotta kaikki saavat oikeudenmukaisen korvauksen työstään ja voivat luottaa siihen, että samasta työstä maksetaan sama palkka.

Kunnon työehtojen lisäksi hyvät työolot ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat merkittävä vetovoimatekijä. Elintarvikealan työpaikoilla riittää vielä paljon parantamista työntekijöiden työturvallisuudessa, työergonomiassa ja työhyvinvoinnissa. Työnantajien vastuulla on tarjota työntekijöille asianmukaiset työvaatteet, suojavarusteet ja työvälineet. Koko työyhteisö on osallistettava työpaikalla työnteon ja työolojen kehittämiseen. Kun työntekijät saavat vaikuttaa omaan työhönsä, se lisää tutkitusti työtyytyväisyyttä, työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

SEL:n XXI edustajakokous Lappeenrannassa 21.5.2022

Kuva: Ilkka Heino