Veli-Matti Kuntonen Joensuussa vappujuhlassa: Työaikaa on lyhennettävä, viikonlopun merkitys ei ole kadonnut mihinkään

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen esittää työajan lyhentämistä työssä jaksamisen parantamiseksi ja työn jakamiseksi tasaisemmin yhteiskunnassa, jossa automatisaation ja digitalisaation lisääntyminen on vähentänyt työpaikkoja.

– Lyhyemmistä kokoaikatyön työajoista ansiotasoa alentamatta saattaisi löytyä ratkaisuja työelämän joustavuuden lisäämiseen työntekijöitä ja työnantajia hyödyttävällä tavalla. Niistä saattaisi löytyä myös ratkaisuja, jotka antaisivat mahdollisuuksia kouluttautumiseen työuran aikana nykyistä paremmin, mikä vähentäisi työttömyysriskiä, Joensuussa työväen vappujuhlassa torilla tänään puhunut SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen muistuttaa.

Kuntosen mukaan on perusteltua vaatia nykyistä lyhyempää työaikaa työaikajärjestelmiin, joissa työaikaa sijoittuu työntekijän sosiaalisen elämän kannalta hankaliin ajankohtiin: iltaan, yöhön ja viikonloppuihin.

– Enemmällä vapaa-ajalla korvattaisiin työntekijälle työajan sijoittumista hankaliin ajankohtiin, Kuntonen esittää.

Kuntonen tyrmää työnantajapuolen vaatimukset sunnuntaityön 100 %:lla korotetun palkan poistamisesta työaikalaista. Vaatimukset ovat voimistuneet sen jälkeen, kun kaupan sunnuntaiaukiolo vapautettiin. Lakiin määritellyn sunnuntaityön tuplahinnan tarkoitus on minimoida sunnuntaina teetettävän työn määrä yhteiskunnassa.

– Kysymys on siitä, nähdäänkö pyhäpäivä ja viikonloppu tarpeelliseksi nyky-yhteiskunnassamme. Väitän, ettei niiden tarpeellisuus ole kadonnut mihinkään. Kysymys on yhteiskunnan toiminnan ja ihmisten elämän rytmittämisestä. Kaikkien meidän sosiaalisen elämän kannalta tällä rytmityksellä, arjella ja pyhällä on iso merkitys. Joskus on hyvä pysähtyä miettimään asioiden välisiä syy- ja seuraussuhteita, mitä merkitsee vaikkapa se, että viikonlopputyön lisääntymisen seurauksena vanhemmat ovat yhä useammin eri päivinä töissä kuin heidän lapsensa ovat koulussa, Kuntonen korostaa.