Työttömyyskassa selviytynyt hyvin kasvaneista hakemusmääristä

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehtyjen rajoitustoimien aiheuttamat työntekijöiden lomautukset näkyivät nopeasti myös elintarvikealalla. Monessa elintarvikealan yrityksessä töitä on riittänyt normaalisti tai jopa tavallista enemmän, kun elintarvikkeiden kysyntä päivittäistavarakaupassa on kasvanut hetkellisesti ravintoloiden kustannuksella.

Sen sijaan erityisesti pienet yrittäjävetoiset leipomot ovat olleet vaikeuksissa, kun kahvila- ja konditoriatoiminta on ollut lähes seisahduksissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastojen mukaan elintarvikealan lomautettujen työntekijöiden määrä näyttäisi olevan jo vähenemässä. Toukokuun lopussa elintarvikealan työntekijöitä oli lomautettuna lähes 1500, kun noin kuukautta aiemmin määrä oli vielä yli 1600.

Pienissä yrityksissä on keskimääräisesti vähemmän liittoon kuuluvia työntekijöitä, joten Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassassa lomautettujen määrät eivät ole olleet kevään aikana aivan yhtä suuret.

Maaliskuussa työttömyyskassa maksoi ansiopäivärahaa 105 lomautetulle jäsenelleen. Käytännössä kaikki lomautukset alkoivat sen jälkeen kun hallitus julisti Suomeen poikkeusolot 16. maaliskuuta ja koronarajoitukset alkoivat asteittain purra.

Huhtikuussa ansiopäivärahaa maksettiin jo yhteensä 413 lomautetulle jäsenelle. Luku sisältää myös maaliskuun aikana alkaneet lomautukset. Osa ansiopäivärahaa saavista oli lomautettu kokonaan ja osan työt jatkuivat osa-aikaisesti, jolloin työttömyyskassa maksoi heille soviteltua ansiopäivärahaa.

Toukokuussa työttömyyskassa maksoi ansiopäivärahaa yhteensä 754 lomautetulle. Lisäksi ansiopäivärahaa sai toukokuussa 1266 työtöntä jäsentä eli yhteensä työttömyyskassa käsitteli toukokuussa 2020 jäsenen ansiopäivärahahakemukset.

Kesäkuussa lomautettuja oli työttömyyskassan kirjoilla arviolta 880.

Viime vuoden toukokuuhun verrattuna työttömyyskassan etuusmenot ovat kasvaneet 23 % ja ansiopäivärahan saajien määrä on noussut 33 %.

Hakemusten tavallista suuremmasta määrästä huolimatta käsittelyajat ovat pysyneet kevään aikana varsin kohtuullisina elintarviketyöläisten työttömyyskassassa. Tällä hetkellä ensimmäiset ja sovitellut ansiopäivärahahakemukset käsitellään noin kahdessa viikossa.

– Etuuskäsittelijämme ovat tehneet paljon töitä ja teemme jatkossakin parhaamme, mutta on todennäköistä, että kesän aikana käsittelyajat tulevat venymään jonkin verran myös meillä. Tavoitteemme on kuitenkin pysyä koko ajan alle lain määräämän 30 päivän enimmäiskäsittelyajan, työttömyyskassan johtaja Jenni Korkeaoja sanoo.

Käsittelytyötä nopeuttaa hakemuksen sekä kaikkien tarvittavien liitteiden lähettäminen työttömyyskassan sähköisessä palvelussa eli eAsioinnissa. Seuraa tiedotustamme osoitteessa www.selry.fi/korona.