Työperäinen hyväksikäyttö jää usein pimentoon

Kunnon työn ehdot eli elämiseen riittävä palkka ja säälliset työolot toteutuvat vain harvalla työntekijällä maailmassa. Myöskään Suomessa nämä eivät ole itsestäänselvyyksiä. Etenkin ulkomaalaiset työntekijät kokevat työpaikoilla monenlaista hyväksikäyttöä kuten palkattomia työtunteja, ylipitkiä työpäiviä tai pitkiä työpätkiä ilman vapaapäiviä.

Eriasteista hyväksikäyttöä esiintyy lähes kaikilla aloilla, mutta erityisen paljon palvelualoilla ja työpaikoilla, joissa ei ole kielitaitovaatimuksia ja siksi siellä työskentelevien tietoisuus suomalaisesta työelämästä on usein heikkoa. Näillä työpaikoilla työskennellään monesti yksin tai ulkomaalaisista koostuvassa ryhmässä, mikä altistaa työperäiselle riistolle.

Rikosuhripäivystyksen asiakkaana on tällä hetkellä yli 80 ihmistä, jotka ovat joutuneet työperäisen ihmiskaupan tai muun vakavan työvoiman hyväksikäytön uhriksi Suomessa. Osassa tapauksista ulkomaalaisten työntekijöiden pitäminen äärimmäisen huonoissa työoloissa on jatkunut jo pitkään ja hyväksikäytöstä on tullut työpaikoilla systemaattista.

Vuonna 2017 Etelä-Suomen työsuojeluviranomainen teki 937  tarkastusta työpaikoilla ulkomaisen työvoiman käytöstä. Tarkastuksissa havaittiin ongelmia yleissitovan työehtosopimuksen tai syrjinnän kiellon noudattamisessa 183 tapauksessa. Ongelmia oli varsinkin ravintola- ja siivousaloilla, joilla noin puolessa tarkastuskohteista maksettiin yleissitovaa työehtosopimusta huonompaa palkkaa.

Rikosuhripäivystyksen uuden videon tavoitteena on lisätä työntekijöiden tietoa oikeuksistaan Suomessa ja rohkaista ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon, mikäli epäilee tekevänsä työtä alle minimityöehtojen tai kokevansa työpaikallaan rikollista hyväksikäyttöä. Video julkaistiin englannin, arabian, bengalin, darin, hindin, kiinan, nepalin, soranin ja thain kielillä.

Katso video englanniksi: Every foreigner has the same rights at work as Finnish citizens

Jos epäilet työntekijöiden hyväksikäyttöä, ilmoita havainnoistasi ihmiskaupan uhreja auttavaan järjestöön, alan ammattiliittoon, maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan tai viranomaisille. Kahdet työmarkkinat eivät ole kenenkään etu.