Työn tukena -sivustolta tietoa ja tukea työkyvyn ylläpitämiseen

yön tukena -sivustolta löytyy tietoa ja tukea henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi työpaikalla. Erityisesti keskitytään tilanteisiin, joissa työntekijän heikentyvä tai jo heikentynyt terveydentila vaikuttaa työkykyyn ja tarvitaan toimenpiteitä, joilla työssä jaksamista ja pysymistä voidaan tukea.

Koulutusmateriaali on jaettu kolmeen osioon:

1. Monimuotoisuuden edistäminen työelämässä
2. Henkilöstön edustajan roolit ja tehtävät käytännössä
3. Sairaus, tapaturmat ja työ

Työn tukena -sivusto toimii itseopiskelun välineenä tilanteissa, joissa tarvitaan lisätietoa esimerkiksi työn muokkaamisen ja räätälöinnin käytännöistä ja tukimuodoista sekä työssä jaksamisen tuesta.

Työn tukena -sivusto on rakennettu Henkilöstön edustajat monimuotoisuuden edistäjinä -hankkeessa, jonka rahoitti Työsuojelurahasto. Hankkeen toteutti Vates-säätiö sr yhteistyössä SAK:n ja Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa.


www.vates.fi/tyon-tukena