SEL:n liittovaltuusto: Lisää kotimaista kuntakeittiöihin, kuntien hankintaosaamisessa vielä parannettavaa

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL muistuttaa, että kotimainen turvallinen ja työllistävä ruoka on strateginen valinta, jonka jokainen kunta voi tehdä. SEL kehottaa myös turkulaisia päättäjiä ja elintarvikehankinnoista vastaavia virkamiehiä tutustumaan kaikille Suomen kuntapäättäjille viime vuonna jaettuun oppaaseen vastuullisista elintarvikehankinnoista.

Turun Sanomat uutisoi viime viikolla, että Turun koulujen ja päiväkotien lihasta reilu kolmannes on ulkomaista. Turun kaupunki perustelee ulkomaisen lihan osuutta hankintalailla, vaikka esimerkiksi kymmenen varsinaissuomalaiseen kuntaan ruokaa valmistava Arkea ja Salon kaupunki käyttävät täysin kotimaisia lihatuotteita.

On totta, että kotimaisuutta ei voi käyttää julkisten hankintojen kriteerinä sellaisenaan, mutta lainsäädäntö ei estä tekemästä vastuullisia hankintoja. Ratkaisevaa on, millä kriteereillä kilpailutukset tehdään. Kilpailutuksissa voidaan käyttää laatutekijöitä, joissa suomalainen elintarvikeketju on maailmallakin arvostettu edelläkävijä, kuten lihan antibiootittomuus.

Kuntien kotimaisilla elintarvikehankinnoilla on suomalaisten vahva tuki. SEL:n Taloustutkimuksella vuosina 2012 ja 2017 teettämien tutkimusten mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta haluaa että, kuntien elintarvikehankinnoissa suositaan kotimaista ruokaa, vaikka se nostaisi hankintahintaa.

Julkisiin keittiöihin hankitaan elintarvikkeita noin 350 miljoonalla eurolla vuodessa. Kuntien julkisten hankintojen kotimaisuusasteen parantamisella on siis merkittävä vaikutus kuntien talouteen. Kotimaisesta ruuasta hyötyvät kaikki kuntalaiset työpaikkoina, verotuloina ja kuntatalouden kohentuessa myös parempina julkisina palveluina.


SEL:n liittovaltuuston päätöslauselma, Hyvinkäällä 1.6.2018