SEL:n jäsenet eivät tee PAMin lakonalaista työtä

SEL tukee PAMin kiinteistöpalvelualan lakkoa. SEL:n jäsenet eivät tee PAMin lakonalaisia töitä.

Palvelualojen ammattiliitto PAM joutui eilen hylkäämään valtakunnansovittelijan kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen sovintoehdotuksen, koska sen palkankorotukset olivat riittämättömät.

PAMin kiinteistöpalvelualan lakko alkoi tänään torstaina puoliltaöin ja jatkuu lauantaihin 18.3.2023 kello 24.00 asti. Lakon piirissä on satoja kohteita ja noin 2 500 työntekijää. PAMin lakon ensimmäisen aallon piirissä on neljä SEL:n työehtosopimuksen piirissä olevaa työpaikkaa, jotka löytyvät PAM:n verkkosivuilta.

SEL:n jäsenet eivät tee PAMin lakonalaisia töitä, vaan tekevät normaalisti vain omat työnsä.

Jos sopua uudesta kiinteistöpalvelualan työntekijöiden työehtosopimuksesta ei synny, lakko laajenee ensi viikolla. PAMin kiinteistöpalvelualan lakon toinen aalto toteutuu 23.–24.3.2023, jolloin lakon piirissä on noin 25 000 työntekijää ja seuraavat yritykset:

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy
Coor service management Oy
Delete Finland Oy
Eskolanmäen kiinteistöpalvelut Oy
Hakunilan Huolto Oy
HH-Kiinteistöpalvelut Oy
ISS Palvelut Oy
Kajaanin huoltokeskus Oy
Kotikatu Oy
L&T Kiinteistöhuolto Oy
L&T Siivous Oy
L&T Teollisuuspalvelut Oy
Rovanapa Oy
RTK-Palvelut Oy
Siskon siivous Oy
SOL Palvelut Oy

PAM on rajannut lakon ulkopuolelle muun muuassa toimipaikat, joissa on eläinten teurastustoimintoja.

Jos sopua uudesta työehtosopimuksesta ei vieläkään synny, PAMin kiinteistöpalvelualan lakon kolmas aalto alkaa torstaina 30.3.2023 kello 00.00 ja päättyy lauantaina 1.4.2023 klo 24.00 tai ennen klo 24.00 alkaneen työvuoron päätyttyä.

Lakon piirissä on noin 27 000 työntekijää 18 yrityksessä, jotka löytyvät PAM:n verkkosivuilta.


SEL:n jäsenet eivät tee PAMin lakonalaista työtä. Jos esihenkilösi painostaa sinua tekemään PAMin lakonalaista työtä, ole yhteydessä työpaikkasi luottamusmieheen tai jos työpaikallasi ei vielä ole luottamusmiestä, oman alueesi SEL:n aluesihteeriin.


Jos työskentelet lakonalaisissa töissä, saat lakkoavustusta

Jos olet SEL:n jäsen ja työskentelet lakon piirissä olevissa työtehtävissä, lakko koskee myös sinua. Lakon julistanut ammattiliitto maksaa myös lakossa olevalle SEL:n jäsenelle lakkoavustuksen. Työpaikkasi pääluottamusmies neuvoo, miten muiden liittojen jäsenet hakevat lakkoavustusta.

Jos et työskentele lakonalaisissa töissä, mutta työntekosi estyy lakon takia

Jos työnteko estyy lakon takia työntekijältä, joka ei ole lakon piirissä, on työnantaja velvollinen maksamaan palkkaa enintään seitsemältä päivältä.

Jos työntekijä jää vaille työtä toisen henkilöstöryhmän työtaistelutoimien takia, hänellä on oikeus ansiopäivärahaan ilman omavastuuaikaa, jos hän muutoin täyttää ansiopäivärahan saamisen edellytykset. Ansiopäivärahaa haetaan työttömyyskassasta.

Työnteon ja palkanmaksun keskeyttäminen eli ns. jalkautus

Työnantajat saattavat katkaista ilman varoitusaikaa työnteon ja palkanmaksun niiltäkin työntekijöiltä, jotka eivät kuulu ilmoitetun lakon piiriin. Tällaisessa tapauksessa vedotaan yleensä siihen, että yrityksessä tai sen ulkopuolella alkanut lakko aiheuttaa toiminnalle esteen, jonka vuoksi työt on keskeytettävä.

Seitsemän päivän maksuvelvollisuus, jos työntekijällä ei ole riippuvuussuhdetta lakkoon

Jos työnteko estyy lakon vuoksi, mutta työntekijällä ei ole suoraa riippuvuussuhdetta lakkoon, työnantaja on työsopimuslain 2. luvun 12 §:n perusteella velvollinen maksamaan palkkaa työntekijälle enintään seitsemän päivän ajan. Tämän jälkeen työntekijä pääsee ilman karenssia työttömyysturvan piiriin.

Tilanne koskee sellaisia SEL:n jäseniä, joiden työnantaja ei noudata lakon julistaneen ammattiliiton neuvottelemaa työehtosopimusta edes yleissitovana eikä jäsenen työsuhteeseen muutenkaan sovelleta lakon julistaneen liiton neuvottelemaa työehtosopimusta. Pelkkä liiton jäsenyys ei aiheuta riippuvuussuhdetta lakkoon.

Jos todellista estettä työnteon ja palkanmaksun keskeyttämiseen ei ole

Työntekijöiden on vaadittava työnantajalta selvitys siitä, onko työnantajan ilmoittama este todellinen ja kestävä. Jos töitä voidaan järjestää toisin tai esimerkiksi tehdä tuotteita varastoon keskeytyksen sijasta, mutta työnantaja siitä huolimatta jalkauttaa työntekijät, kysymyksessä onkin tosiasiallisesti laiton työsulku. Esteen olemassaolo on työnantajan selvitettävä erikseen kunkin työntekijän osalta. Työnteon estyessä työnantajasta riippuvasta syystä tämä on velvollinen maksamaan palkan sekä mahdolliset muut vahingot.

Tällaisissa tapauksissa on palkkasaatavat kirjattava ja ilmoitettava liittoon jatkotoimia varten, ellei työnantaja suorita palkkasaatavia. Jalkautetuille maksetaan lakkoavustusta, joka voidaan myöhemmin vähentää perityistä palkkasaatavista.

Ilmoita välittömästi jalkautuksesta ja työsulusta SEL:n aluetoimistoon aluesihteerille, jotta siihen voidaan puuttua.


Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä työpaikkasi pääluottamusmieheen tai SEL:n aluesihteeriin.