SEL vaatii yli 30 järjestön kanssa Suomen verojärjestelmän korjaamista: verovälttely laitettava kuriin

SEL on mukana SAK:n ja yli 30 muun järjestön kanssa vaatimassa Antti Rinteen hallitukselta ripeitä toimia verovälttelyyn puuttumiseksi. Tänään alkanut 430 miljoonaa mahdollisuutta -kampanja muistuttaa, että hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen ja ekologisen kriisin sosiaalisesti oikeudenmukainen torjuminen edellyttää veropohjan aukkojen tukkimista.

– Pelkästään koroilla tehtävään verosuunnitteluun sekä osinkoverotuksen epäkohtiin puuttumalla Suomi saisi joka vuosi 430 miljoonaa euroa lisätuloja. Varoja tarvitaan kipeästi ihmisoikeuksien turvaamiseen ja ympäristönsuojeluun, kampanjaa koordinoivan yritysvastuujärjestö Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen muistuttaa.

Hallitusohjemassa on luvattu puuttua verovälttelyyn, mutta monet käytännön toimet ovat typistyneet selvityksiksi tai tippuneet kokonaan pois hallitusohjelmasta. 430-kampanja kirittää hallitusta veropohjan aukkojen tukkimisessa.

Oikeudenmukainen verotus on ihmisoikeuskysymys.

– Oikeudenmukainen verotus on ihmisoikeuskysymys. Esimerkiksi vanhustenhoivan puutteet on nostettu otsikoihin lukemattomia kertoja. Ihmettelemme, miksi ongelmien ratkaisemiseen on ollut vaikeaa löytää rahaa samalla kun veropohjan annetaan vuotaa, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola korostaa.

Väestön ikääntyminen ja työikäisten määrän kutistuminen asettavat tulevaisuudessa isoja haasteita hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukselle. Samaan aikaan ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu sekä eriarvoisuuden vähentäminen vaativat mittavia julkisia lisäpanostuksia niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

430-kampanja muistuttaa, että julkisten menojen kasvaessa tiiviillä veropohjalla ja verotuksen oikeudenmukaisuudella on entistä tärkeämpi rooli. Suomen verolainsäädännön puutteet ruokkivat myös haitallista kansainvälistä verokilpailua, jonka seurauksista kärsivät eniten kehittyvät maat.

– Ilmastonmuutosta voidaan torjua sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, mutta se ei onnistu ilman hyvinvointivaltioita. Siksi verovälttelylle on saatava loppu, ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen ympäristöjärjestö Greenpeacesta sanoo.

430-kampanja kutsuu kaikki kiinnostuneet kansalaiset ja yhteisöt mukaan.

– Verovälttely hyödyttää vain pientä joukkoa suomalaisia samalla kun muut joutuvat maksumiehiksi. 430-kampanja kokoaa taakseen historiallisen kansanliikkeen vaatimaan oikeudenmukaista verotusta, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér toteaa.


Mihin sinä käyttäisit 430 miljoonaa euroa? Valitse vaihtoehdoista ja allekirjoita vetoomus verovälttelyn lopettamiseksi osoitteessa https://430.fi.