SEL: Työnantajien huolehdittava työssäoppijoiden ohjaamisen riittävistä resursseista

SEL vaatii, että jokaisella työpaikalla on yhteistoiminnassa sovittava pelisäännöistä, joilla varmistetaan, että työssäoppijoilla ei korvata työvoimaa ja että heidän opastukseen ja ohjaukseen varataan riittävät resurssit.

– Työssäoppijat ovat työpaikalla oppimassa, eivät ilmaistyövoimana. Tästä kiinni pitäminen on tärkeää sekä työntekijöiden että opiskelijoiden edun kannalta. Opiskelijoiden on saatava oppia työpaikalla henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa mukaiset asiat, he eivät voi olla pelkkiä ”pellinpesijöitä”, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen korostaa.

Vuoden alusta voimaan tullut ammatillisen koulutuksen uudistus siirtää aiempaa enemmän koulutusta oppilaitoksista työpaikoille, kun lähiopetustunnit vähenevät ja työpaikoilla oppiminen lisääntyy.

Varsinaisten työpaikkaohjaajien lisäksi myös työssäoppijoiden kanssa samoissa työpisteissä työskentelevät työntekijät osallistuvat käytännön työssä työssäoppijoiden ohjaamiseen. Tämä on huomioitava työpaikoilla, sillä elintarvikealan yrityksissä on jo nyt tiukat henkilöstömitoitukset ja kova työtahti.

– Työnantajan tehtävä on huolehtia, että työpaikalla on riittävät valmiudet ja resurssit ottaa opiskelijoita työssäoppimaan. Työssäoppijoiden ja työntekijöiden työturvallisuutta ei saa vaarantaa, Kuntonen toteaa.

Uudistuksen taustalla on sinällään hyvä tavoite tehdä koulutuksesta käytännönläheisempää, mutta sen toteutusta rasittaa hallituksen ammatillisesta koulutuksesta tekemä 190 miljoonan euron leikkaus. Aiempaa yksilöllisemmät opintopolut vaatisivat lisää opiskelijoiden ohjausta, mutta oppilaitosten on vaikea tarjota sitä, kun opettajia on leikkausten takia jouduttu irtisanomaan.

– Huolenamme on, että koulutuksen laatu huononee ja tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden ammattitaito on aikaisempaa kapeampi ja siinä on isompia eroja valtakunnallisesti, koska osaaminen on entistä enemmän kiinni siitä, millaista tuotantoa työssäoppimispaikassa tehdään. Oppilaitosten on varmistettava tutkintojen riittävä laatu ja valmistuvien ammattitaito heidän henkilökohtaisia osaamisen kehittämissuunnitelmia laadittaessa ja arvioitaessa, Kuntonen sanoo.

SEL myös kannattaa hallituksen tavoitetta lisätä oppisopimusopiskelijoiden määrää, mutta vastustaa hallituksen esitystä, joka mahdollistaisi oppisopimuskoulutuksen väärinkäytön.

– Jos lakimuutos toteutuu, työnantaja voi oppisopimusopiskelijoita ottamalla kiertää irtisanomiensa työntekijöiden takaisinottovelvollisuutta sekä lisätyön tarjoamisvelvollisuutta osa-aikatyöntekijöilleen, Kuntonen kritisoi.