SEL päätti poliittisista lakoista pienten työpaikkojen työntekijöiden irtisanomissuojan puolustamiseksi

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on mukana ammattiliittojen yhteisrintamassa puolustamassa pienten työpaikkojen työntekijöitä. SEL:n liittohallitus on tänään nimennyt keskuslakkotoimikunnan ja päättänyt poliittisista lakoista, jotka toteutuvat, jos Sipilän hallitus ei vedä pois esitystään irtisanomissuojan heikentämisestä. SEL tiedottaa lähiviikkoina tarkemmin tulevista toimista elintarvikealan työpaikoilla.

Poliittisiin lakkoihin valmistaudutaan, koska Sipilän hallituksen esitystä irtisanomissuojan heikentämisestä ei voi hyväksyä. Ei ole oikein, että alle 20 hengen työpaikkojen työntekijät joutuisivat elämään jatkuvassa epävarmuudessa siitä, jatkuvatko työt vai tulevatko he irtisanotuiksi. Nykyinen lainsäädäntö tarjoaa jo riittävät mahdollisuudet työnantajalle irtisanoa työntekijä silloin kun siihen on asialliset ja painavat syyt.

Irtisanomissuojan heikentäminen ei lisäisi työllisyyttä, mutta se näkyisi pienillä työpaikoilla haitallisesti monella tavalla. Työntekijät eivät enää uskaltaisi järjestäytyä tai huomauttaa työnantajalle esimerkiksi puutteista työturvallisuudessa tai työehtojen noudattamisessa.

Hallituksen esitys olisi kova isku työelämän tasa-arvolle. Työntekijän kynnys vaatia samasta työstä samaa palkkaa tai ilmoittaa perhevapaalle jäämisestä kasvaisi. Irtisanomissuojan heikentäminen lisäisi lainvastaisin syrjintäperustein tehtyjä irtisanomisia ja helpottaisi pienillä työpaikoilla syrjintää, esimerkiksi työntekijän sukupuolen, iän, sairauden, seksuaalisen suuntautumisen tai ammattiliiton jäsenyyden perusteella. Myös mahdollisuudet puuttua lainvastaiseen syrjintään heikkenisivät, sillä syrjityksi tulleen työntekijän näyttövelvollisuus epäasiallisin perustein tehdystä irtisanomisesta kasvaisi.