SAK: Hallituksen vedettävä pois nuorten ja pienillä työpaikoilla työskentelevien asemaa heikentävät lakiesitykset

SAK vaatii hallitusta vetämään pois nuorten ja pienillä työpaikoilla työskentelevien asemaa heikentävät lakiesitykset. SAK:n jäsenliitot ovat varautuneet järeisiinkin toimiin, jos esitykset tuodaan eduskuntaan hyväksyttäviksi.

– Hallitus näivettää työntekijöiden turvaa esityksillä, joiden työllisyysvaikutukset ovat epävarmoja ja lähes olemattomia. Kehnosta ja yksipuolisesta valmistelusta huolimatta hallitus on lähettämässä lakiesitykset lausuntokierrokselle kesken kesälomakauden, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ihmettelee.

Hallituspuolueet sopivat kehysriihessä alle 30-vuotiaiden työttömien perusteettomien määräaikaisuuksien sallimisesta ja alle 20 hengen yritysten työntekijöiden irtisanomissuojan heikentämisestä. Lakiesityksiä on valmisteltu hätäisesti ja työmarkkinajärjestöjen oikeutettuja huolia kuulematta.

SAK:n hallitus keskusteli tänään työlainsäädännön heikennysesityksistä ja järjestöllisistä toimista. Järjestön hallitus pitää vastuuttomana maan hallituksen aikeita viedä työsuhdeturvan heikennysesitykset eteenpäin lomailevien suomalaisten selän takana.

– SAK tulee pitämään huolen siitä, etteivät ihmisiä työpaikan koon tai iän perusteella syrjivät lakiesitykset jää kesänkään aikana pimentoon. Jos ehdotukset etenevät lausuntokierroksen jälkeen eduskuntaan, ovat SAK:laiset ammattiliitot valmiita ryhtymään työpaikkakohtaisiin toimiin, puheenjohtaja Eloranta toteaa.

SAK:n hallitus kokoontuu seuraavan kerran 13. elokuuta, jonka jälkeen liitot tekevät päätökset järjestöllisistä toimista omissa kokouksissaan. SAK:n hallitus kokoontuu syksyn aikana säännöllisesti arvioimaan tilannetta ja järjestöllisten toimien laajuutta.


www.sak.fi/pimeitäpäätöksiä

www.sak.fi/mörkabeslut