SAK: Alkuvuoden irtisanomisluvut ennätysalhaiset

Vuoden 2017 ensimmäisen puolikkaan aikana irtisanottiin 2 277 työntekijää. Alkuvuoden irtisanomismäärä ei ole jäänyt näin pieneksi kertaakaan SAK:n vuonna 2006 aloittaman tilastoinnin aikana. Aikaisempi ennätys alkuvuoden irtisanomisten vähyydessä oli 3 448 työntekijää, joka saavutettiin vuonna 2007.

Myös yhteistoimintaneuvotteluissa ilmoitettu työntekijöiden vähennystarve, 3 447, jäi alkuvuonna ennätyksellisen pieneksi. Vielä vuosi sitten vastaava luku oli lähes kolminkertainen eli 9 452.

Vuoden 2017 alkupuoliskolla alkaneista yt-neuvotteluista suurimmat käytiin S-ryhmän Kilon logistiikkakeskuksessa Espoossa. Työnantaja ilmoitti neuvotteluissa henkilöstön vähennystarpeeksi 470 työntekijää. Kilon yt-neuvottelujen lopputulosta ei ole vielä ilmoitettu.

Eniten potkuja alkuvuonna antoi Kesko Oyj, joka irtisanoi 206 Valintatalojen ja Siwojen työntekijää. Seuraaviksi tulivat Tieto Oyj (178 irtisanottua työntekijää), Nokia Oyj (170) ja Telia Finland Oyj (112).

SAK:n johtaja Annika Rönni-Sällisen mukaan parhaiten Suomen talouden myönteistä kehitystä ylläpidetään turvaa ja tuottavuutta lisäämällä.

– Työn tuottavuus kasvaa ihmisiin investoimalla. Tämä edellyttää niin nuorten, työelämässä olevien kuin työttömienkin koulutusmahdollisuuksien parantamista.

Rönni-Sällinen korostaa tuottavuuden parantamisen edellyttävän jatkuvaa toiminnan ja palvelujen kehittämistä.

– Parhaat näkemykset näiden parantamiseen tulevat työntekijöiltä, jotka työtä konkreettisesti tekevät ja kuulevat asiakkaiden kokemukset. Työntekijät tuleekin ottaa yhä paremmin mukaan yrityksen toiminnan kehittämiseen. Heillä on myös oltava mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä.

Työsuhteiden turvaa Rönni-Sällinen vahvistaisi muun muassa nollatuntisopimuksia rajoittamalla sekä perhe- ja työelämän yhteensovittamista helpottamalla.

– Turvatut työtunnit ja elanto sekä mahdollisuus yhdistää työ ja muu elämä luovat pohjan työntekijän sitoutumiselle. Ilman sitoutuneita ja osaavia työntekijöitä ei yritys menesty.

SAK julkaisee tilastot yt-neuvotteluista ja irtisanomisista neljä kertaa vuodessa. Tiedot SAK kerää pörssitiedotteista ja muista julkisista lähteistä. Tilastot eivät sisällä kuntien tietoja.


SAK:n tilastot irtisanomisista ja yt-neuvotteluista