Ruokapoliittinen selonteko etenee eduskuntaan

Juha Sipilän hallitus hyväksyi tänään ruokapoliittisen selonteon, johon on kirjattu Suomen ruokapolitiikan painopisteet ja päämäärät vuoteen 2030 asti. Maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman selonteon mukaan ruokapolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on lisätä ruuan arvostusta kotimaassa ja vahvistaa Suomen maakuvaa korkealaatuisen ruuan ja ruokamatkailun kautta.

Ruokapolitiikan tehtävänä on luoda edellytyksiä kotimaisen alkutuotannon kilpailukyvylle ja monipuolisuudelle. Selonteossa on huomioitu myös elintarvikkeiden turvallisuus ja kotimaisen elintarviketuotannon merkitys huoltovarmuuden turvaamiselle sekä kotimaassa toimivalle elintarviketeollisuudelle. Nyt kirjatun valtion ruokapolitiikan tavoitteena on auttaa edistämään yhteiskunnan hyvinvointia, vahvistaa alueellista ja paikallista elinvoimaa sekä kannustaa elintarvikealan yrityksiä uudistumaan ja kehittämään toimintaansa.

Selontekoa tehtäessä kuultiin yli sataa asiantuntijaa. Ministeriö myös analysoi eri maiden ruokapoliittisia linjauksia.

– Ruoka2030-selonteko on valmisteltu aikaisempaan verrattuna erittäin laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja se on ollut arvokas tuki työlle. Halusimme pitää koko ruokajärjestelmän mukana alusta lähtien, jotta tavoitteet olisivat yhteisiä ja keinoihin olisi helppo sitoutua, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kertoo.

Selonteossa on myös hyödynnetty tammikuussa julkaistun Elintarvikeketjun kilpailukykytutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen perusteella kotimaisen elintarvikeketjun kasvuodotukset kannattaa suunnata elintarvikevientiin ja ruokamatkailuun.

– Ruokapoliittisessa selonteossa painottuvat ruuantuotannon vastuullisuus ja suomalaisen ruuan puhtaus, laatu ja arvostus. Tällä ruokapolitiikalla varmistamme hyvän pohjan myös viennin laajentamiselle. Näillä sävelillä Suomella on kaikki edellytykset nousta kokoaan suuremmaksi toimijaksi elintarvikeviennissä myös uusilla, vasta avautuvilla markkinoilla, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toteaa.

Ruokapoliittinen selonteko jakautuu seitsemään kokonaisuuteen, joiden yhteydessä on listattu tärkeimpiä toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Selonteko etenee seuraavaksi eduskuntakäsittelyyn. Eduskuntakeskustelun pohjalta maa- ja metsätalousministeriö laatii toimeenpanosuunnitelman, jossa myös sidosryhmiä sitoutetaan mukaan selonteon toimeenpanoon.

Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta – Ruoka2030 – Suomi-ruokaa meille ja maailmalle, MMM, 2017