KKO: Työnantajan selvitettävä jatkomahdollisuudet määräaikaisen sopimuksen päätyttyä

Korkeimman oikeuden tänään julkaistun ennakkopäätöksen mukaan työnantajan on määräaikaisen työsopimuksen päättyessä selvitettävä, olisiko työpaikalla tarjolla työntekijälle muuta työtä.

Korkein oikeus perusteli päätöstään tasapuolisen kohtelun periaatteella. SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto pitää SAK:n verkkouutisissa ratkaisua merkittävänä parannuksena määräaikaisten työntekijöiden asemaan.

– Työsopimuslain mukaan työnantajan on selvitettävä, olisiko vakituisen työntekijän irtisanominen vältettävissä sijoittamalla tai kouluttamalla työntekijä muihin tehtäviin. Korkeimman oikeuden päätös ulottaa vastaavan velvollisuuden nyt myös määräaikaisiin työntekijöihin.

Lehto toivoo, että tasapuolisen kohtelun periaate otettaisiin vakavasti kaikilla työpaikoilla.

– Työnantajan pitää kohdella työntekijöitään tasapuolisesti, ellei siitä poikkeamiseen ole työntekijän asemasta tai työtehtävistä johtuvaa hyväksyttävää syytä.

Korkeimman oikeuden päätös koski sosiaalityöntekijää, joka oli työskennellyt 2003–2011 kuntayhtymän palveluksessa yhtäjaksoisesti 16 määräaikaisessa työsuhteessa.