Finnwatch: Yritysten aggressiivinen verosuunnittelu kuriin lakimuutoksilla

Finnwatch esittää tänään julkaisemassaan raportissa lainsäädäntömuutoksia yritysten aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi.

– Suomen nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa yrityksille laajamittaisen verojen välttelyn. Raporttimme tarjoaa lainsäätäjälle ratkaisut puutteiden korjaamiseksi, sanoo Finnwatchin tutkija ja lakimies Henri Telkki.

Finnwatch esittää lyhyen aikavälin lakiuudistuksina muun muassa korkovähennysoikeuden rajoittamista ja väliyhteisölain tiukentamista, jotta pöytälaatikkoyhtiöihin siirrettyjä voittoja voitaisiin verottaa Suomessa aiempaa tehokkaammin. Veronmaksun läpinäkyvyyttä on lisättävä kaikkia suuria monikansallisia yrityksiä sitovalla maakohtaisella veroraportoinnilla. Asteittain toteutettaessa maakohtainen raportointi tulee aloittaa sote-yrityksistä ja valtionyhtiöistä.

Hallituksen valmistelussa on parhaillaan EU:n veronkiertodirektiivin kansallinen implementointi. Direktiivi pakottaa muuttamaan veronkiertosäännöksiä myös Suomessa.

– Direktiivi on köyhä kompromissi ja on vaarana, että sen toimeenpanossa jopa helpotetaan veronkiertämistä. Suomen tulee toimeenpanna direktiivi siten, että veronkiertosäännökset soveltuvat yhdenmukaisesti kaikkiin oikeushenkilöihin. Lakiin tulee samalla lisätä verottajan todistustaakkaa helpottavia tulkintakriteereitä, Telkki peräänkuuluttaa.

Finnwatch suosittaa myös, että Suomi liittyisi ensi kesäkuussa allekirjoitettavaan OECD:n monenkeskiseen verosopimukseen ilman erillisiä varaumia. Monenkeskinen sopimus sisältää yritysten harjoittamaa verokeinottelua estävät määräykset, jotka tällä hetkellä pääosin puuttuvat Suomen kahdenvälisesti solmimista verosopimuksista. Monenkeskisellä sopimuksella määräykset voitaisiin ottaa Suomen verosopimuksiin ilman aikaa vieviä kahdenvälisiä neuvotteluita.

– Valtiovarainministeriön muistion mukaan Suomi olisi tekemässä kaikki mahdolliset varaumat ilman yksilöityjä perusteluita. Varaumat uhkaavat vesittää monenkeskisen verosopimuksen tavoitteen torjua veropohjia rapauttavaa voitonsiirtoa yhteisin säännöin, Telkki kritisoi.

Finnwatch kehottaa Suomea vaikuttamaan aktiivisesti EU:ssa yritysverojärjestelmän perusteelliseksi uudistamiseksi Euroopan komission yhteistä yhdistettyä veropohjaa koskevien direktiiviehdotusten (ns. CCCTB-aloite) pohjalta. Mallissa kansainvälistä konsernia verotettaisiin yhtenä kokonaisuutena siten, että koko konsernin veronalainen tulo jaettaisiin verotettavaksi eri jäsenvaltioihin erityisen jakokaavan mukaan. Yritykset eivät voisi enää saavuttaa veroetuja järjestelmän sisällä siirtämällä veronalaisia voittoja konserniyhtiöistä ja maasta toiseen.

Finnwatch on huolissaan siitä, että Suomen hallituksen kanta CCCTB-aloitteeseen on ollut nihkeä.

– Suomen tulee ottaa komission CCCTB-aloitteeseen positiivinen kanta. Yrityksille kaavailluista perusteettomista ja verosuunnittelulle alttiista verotuista tulee luopua, ja mallista on myös tehtävä pakollinen kaikille EU:ssa toimiville yrityksille. Verokantakilpailua voitaisiin lisäksi hillitä sopimalla EU:ssa yhteisestä minimiverokannasta, sanoo Telkki.

Tänään julkaistu joukkorahoituksella toteutettu raportti on jatkoa vuoden 2016 lopussa tehdylle tutkimukselle, jossa Finnwatch arvioi Suomen menettävän monikansallisten yritysten aggressiivisen verosuunnittelun takia vuosittain 430-1400 miljoonaa yhteisöverotuloja.


Finnwatchin raportti Suositukset yritysten aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi