Fazer irtisanoo 13 ja lomauttaa työntekijöitä Lahden hapankorppuleipomossa

Joka neljäs työntekijä joutuu lähtemään Fazerin hapankorppuleipomosta Lahdesta. Loppuja työntekijöitä uhkaa lomauttaminen tänä vuonna.

Fazer on päättänyt lopettaa Lahden hapankorpputehtaaltaan välipaloja valmistavan tuotantolinjan elokuun loppuun mennessä ja irtisanoa 13 työntekijää. Lisäksi harkitaan jäljelle jäävien työntekijöiden lomauttamista enintään 60 päiväksi työntekijää kohden tämän vuoden toisella puoliskolla.

Muutosneuvotteluiden alkaessa helmikuussa työnantajan arvio vähennystarpeelle oli enintään 15 työntekijää. Irtisanomiset kohdistuivat kokonaan tuotannon työntekijöihin. Neuvotteluiden piirissä myös olleet kunnossapidon ja varaston työntekijät välttyivät irtisanomisilta.

Irtisanomiset astuvat voimaan toukokuussa ja lokakuussa ilman työvelvoitetta. Irtisanomisten seurauksena hapankorpputehtaan työntekijämäärä vähenee neljänneksellä 49 työntekijästä 36 työntekijään.

Fazerin Lahden hapankorppuleipomon työntekijöiden pääluottamusmies Ville Lindqvist on erittäin pettynyt työnantajan päätökseen irtisanoa työntekijöitä. Hän on huolissaan myös jäljelle jäävien työntekijöiden jaksamisesta. Lindqvist arvioi, että tuotannon pyörittäminen näin pieneksi jäävällä työntekijämäärällä on työnantajan kannalta riski ja muistuttaa, että työ hapankorppuleipomossa vaatii erityisosaamista, jota ei noin vain hankita työpaikan ulkopuolelta.

Muutosneuvotteluiden lopputulos viestittää pääluottamusmiehen mukaan työntekijöille, ettei Fazer arvosta heidän tähänastista positiivista työotettaan eikä venymistä leipomossa.

– Ottaa päähän, että ne ihmiset, jotka katsovat taulukoista, miten firmalla menee, eivät näe niistä sitä yhteishenkeä ja sitoutumista, joka työntekijöillämme on. Tunnelmat eivät ole nyt työpaikalla kovin hääppöiset, Ville Lindqvist kertoo.

Neuvotteluiden yhteydessä Fazer irtisanoi paikalliset sopimukset, joilla on ollut työntekijöiden ansiotasoa nostava vaikutus. Työntekijät irtisanoivat vastavuoroisesti lakkautettavaan tuotantolinjaan kohdistuneen paikallisen työaikasopimuksen.

– Jos tuota linjaa ei kohta ole, ei sen työaikamallillakaan ole enää väliä.

Pääluottamusmies arvioi, että työnantajan päätösten myötä työntekijöiden työmotivaatio ja sitoutuminen työnantajaan heikkenevät. Osa jäljelle jäävistä työntekijöistä harkitsee työpaikan vaihtoa.

Fazerin mukaan korppu- ja välipalatuotteiden kysyntä on heikentynyt. Lakkautettavalla tuotantolinjalla valmistetaan ruislastuja, välipalakeksejä ja vientiin meneviä snackstuotteita.

Hapankorppuleipomon toimihenkilöt ja johto eivät olleet 8.2.2023 alkaneiden ja 22.3.2023 päättyneiden muutosneuvotteluiden piirissä. Fazer-konsernin liikevaihto nousi 13 prosentilla 1,1 miljardiin euroon vuonna 2022 ja tilikauden tulos oli 16,2 miljoonaa euroa.

Kuva: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva