Elintarvikealan työntekijöiden palkankorotuksista sovitaan yleisen linjan synnyttyä

ETL ja SEL palaavat neuvottelupöytään, kun palkankorotusten yleinen linja on syntynyt.

Elintarviketeollisuusliitto ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ovat neuvotelleet joulukuussa elintarvikealan työntekijöiden nykyisten työehtosopimusten mukaisista vuoden 2022 palkankorotuksista ja sopineet palkankorotusten reunaehdoista. ETL ja SEL odottavat nyt yleisen palkankorotuslinjan syntymistä, jonka jälkeen neuvotteluita jatketaan ja sovitaan elintarvikealan työntekijöiden palkankorotuksista vuodelle 2022.

ETL ja SEL ovat sopineet, että kumpikaan osapuoli ei tule irtisanomaan elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimuksia 31.12.2021 mennessä, mikä tarkoittaa, että työehtosopimusten toinen vuosi toteutuu. ETL:n ja SEL:n väliset elintarvikealan työntekijöiden nykyiset yleissitovat työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2023 asti.


Kuva: Hanna Hirvonen