Elintarvikealan työntekijöiden lapset voivat mennä päivähoitoon ja 1.–3. luokkalaiset kouluun myös 18.3.-13.4.2020

Hallitus on vahvistanut, että elintarviketeollisuus on kokonaisuudessaan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen ala, joten kaikkien elintarvikealan työntekijöiden lapset voivat mennä päivähoitoon ja 1-3 -luokkalaisille lapsille on lähiopetusta koulussa myös ajalla 18.3.-13.4.2020. Jokaisen perheen on oman kunnan ohjeiden mukaisesti ilmoitettava kouluun lapsen osallistumisesta lähiopetukseen.

Jos elintarvikealalla työskentelevä vanhempi haluaa kuitenkin jäädä nyt terveen pienen lapsensa kanssa kotiin, siitä on jokaisen sovittava erikseen työnantajansa kanssa. Tällöin työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Jokainen voi myös itse halutessaan sopia työnantajansa kanssa, että käyttää kotona olemiseen osittain tai kokonaan omia vuosilomia ja muita pitämättömiä palkallisia vapaita.

Hallituksen eilisessä tiedotteessa todetaan myös: ”Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.” TEM:n tiedotteen (17.3.2020, klo 16.56) mukaan asetusta voidaan soveltaa vain terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön. Elintarvikealan työntekijöihin tällä ei siis ole vaikutusta.


Seuraa tiedotustamme osoitteessa www.selry.fi/korona


Hallitus päätti 16.3.2020 näin: Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.