Elintarvikealan työntekijät saavat 400 euron kertaerän toukokuussa

Elintarvikealan työntekijöiden uusissa työehtosopimuksissa sovittu 400 euron kertaerä maksetaan toukokuussa palkanmaksun yhteydessä.

SEL:n ja ETL:n välisissä elintarvikealan työntekijöiden uusissa työehtosopimuksissa sovitun kertaerän suuruus on 400 euroa ja se maksetaan toukokuussa 2023 palkanmaksun yhteydessä. Jos työntekijällä on toukokuun aikana useampi kuin yksi palkanmaksupäivä, työnantaja ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen, minkä palkanmaksun yhteydessä kertaerä maksetaan.

Hyvissä ajoin etukäteen tarkoittaa sitä, että työnantajan pitää ilmoittaa vähintään viikkoa ennen toukokuun ensimmäistä palkanmaksupäivää, milloin kertaerä maksetaan. Jos toukokuussa on useampia palkanmaksupäiviä, joista ensimmäinen on esimerkiksi 1.5.2023, pitää työnantajan ilmoittaa vähintään viikkoa ennen kertaerän maksupäivä, vaikka kertaerä maksettaisiin toukokuun viimeisenä palkanmaksupäivänä.

Paikallisesti ei voi sopia kertaerän maksamisesta kahdessa tai useammassa erässä.

Kertaerä maksetaan vain niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2023 ja on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä ja joille maksetaan palkkaa kyseisenä maksuajankohtana.

Jos työsuhde on katkennut 1.2.2023 jälkeen ja jatkuu siten, että siihen ei jää väliin yhtään varsinaista työpäivää, työntekijälle lähtökohtaisesti maksetaan kertaerä, mutta asia on tarkasteltava tapauskohtaisesti.

Osa-aikaiselle työntekijälle kertaerän määrä lasketaan ja maksetaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Tarvittaessa töihin kutsuttavalle työntekijälle kertaerä lasketaan ja maksetaan helmi-huhtikuussa 2023 toteutuneen työajan ja täyden työajan suhteessa.

Kertaerää ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut työsuhteestaan ennen kertaerän maksuajankohtaa.

Toukokuussa maksettavan 400 euron kertaerän lisäksi kaikkien elintarvikealan työntekijöiden palkkoja ja taulukkopalkkoja nostetaan 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 %:n yleiskorotuksella.


Jos sinulla on kysyttävää kertaerästä, ole yhteydessä työpaikkasi SEL:n luottamusmieheen tai oman alueesi SEL:n aluesihteeriin.