Veli-Matti Kuntonen: Yleissitovat työehtosopimukset estävät työehtojen polkemisen

SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen sanoo, että metsäteollisuuden ja teknologiateollisuuden työnantajaliittojen ilmoitukset lopettaa valtakunnallisten työehtosopimusten tekeminen ovat osa yritystä murtaa työehtosopimusjärjestelmä.

– Kun työnantajapuoli joutui toteamaan, etteivät työehtosopimukset ole paikallisen sopimisen este, mutta työehtojen polkemisen este ne kyllä ovat, alkoi hyökkäys kohti yleissitovaa työehtosopimusjärjestelmää, Kuntonen toteaa.

Kuntonen korostaa, että yleissitovat työehtosopimukset hyödyttävät molempia neuvotteluosapuolia, työnantajia ja työntekijöitä, eikä niistä pidä luopua. Molempien osapuolten järjestäytymisen ja yleissitovien työehtosopimusten hyödyt ovat kuitenkin monelle epäselvät. Jotkut työntekijätkin ajattelevat, että he pystyvät itse neuvottelemaan työnantajan kanssa omat työehtonsa paremmin.

– Näin ajattelevalta unohtuu, ettei nykyinen työehtojen taso ole syntynyt jokaisen työntekijän yksin sopimalla, vaan yhdistämällä yksilöiden voima ammattiliitossa niin, että lopputuloksesta hyötyvät kaikki työntekijät, Kuntonen sanoo.

Toisin kuin moni luulee, monet työehdot eivät tule laista, vaan niistä on sovittu työehtosopimuksessa. Kuntonen kehottaakin miettimään, miksi osa työnantajista haluaa, ettei asioista sovita enää porukalla.

– Miten yksilön rahkeet riittäisivät neuvotella itselleen esimerkiksi sairausajan palkka, palkallinen oikeus hoitaa sairasta lasta, arkipyhäkorvaukset, pekkaset tai lomaraha? Entä miten yksilön rahkeet riittäisivät näiden työehtojen puolustamiseen, kun työnantaja haluaa poistaa ne? Tämä kysymys on ikävä kyllä hyvinkin ajankohtainen, sillä sen vastauksessa on syy siihen, miksi osa työnantajista haluaa murtaa työehtosopimusjärjestelmän, Kuntonen toteaa.