Lea Väänänen SEL:n seuraavaksi liittosihteeriksi

SEL:n liittohallitus on tänään valinnut SEL:n seuraavaksi liittosihteeriksi hyvinkääläisen Lea Väänäsen, 51. Liittosihteeri on SEL:n johtoryhmän jäsen ja vastaa liiton kansainvälisestä toiminnasta.

– Kiitos luottamuksesta valitsijoilleni. On hienoa palata takaisin ay-liikkeen ja SEL:n palvelukseen ja päästä tekemään töitä selliläisten kanssa elintarvikealan työntekijöiden aseman parantamiseksi meillä ja maailmalla, Lea Väänänen sanoo.

Väänänen aloittaa SEL:ssä projektipäällikön tehtävissä kesäkuussa. Liittosihteeriksi Väänänen siirtyy SEL:n edustajakokouksen jälkeen toukokuussa 2022. Siihen asti liittosihteerinä jatkaa Henri Lindholm, joka jää eläkkeelle vuoden 2022 loppuun mennessä.

Väänänen siirtyy SEL:n palvelukseen Uudenmaan Sosialidemokraattien toiminnanjohtajan paikalta. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Nuorten Kotkien keskusliiton toiminnanjohtajana.

Väänänen tuntee hyvin ammattiyhdistysliikkeen, sillä hänellä on pitkä työkokemus Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:stä ja Palvelualojen ammattiliitto PAMista. SEL:n Elintae-lehden toimittajana Väänänen toimi sijaisena vuosina 2016–2017, jolloin hänen työtehtäviinsä kuuluivat myös elintarvikealan ammattiliittojen Pohjoismaisen unionin sihteerin tehtävät.

Koulutukseltaan Väänänen on yhteisöpedagogi (AMK) ja hän on suorittanut myös johtamisen erikoisammattitutkinnon.

– Toivotamme Lean hänen vankan järjestöllisen, yhteiskunnallisen ja kansainvälisen osaamisensa myötä tervetulleeksi takaisin SEL:n töihin, SEL:n liittosihteeri Henri Lindholm sanoo.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on SAK:lainen 30 000 jäsenen ammattiliitto, joka toimii elintarvikealan työntekijöiden työehtojen ja työolojen parantamiseksi. SEL neuvottelee elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimukset, valvoo jäsentensä oikeuksia ja kouluttaa edunvalvontaan.
 

Lisätiedot:

Lea Väänänen, p. 045 876 3997

Henri Lindholm, p. 040 759 6568