Yhdessä olemme vahvoja

Liiton luottamushenkilöt kokoontuivat viime viikonloppuna Tampereella. SEL:n luottamushenkilöpäivät oli liiton ensimmäinen iso tilaisuus sitten koronarajoitusten alkamisten. Viikonloppuna pystyi aistimaan sen, miten paljon kasvokkain tapahtuvia ”oikeita” kohtaamisia on odotettu.

Isoina teemoina SEL:n luottamushenkilöpäivillä olivat tilanne työmarkkinoilla ja työpaikkojen järjestäytymisaste. Kaikille tuntui olevan selvää se, että liiton työehtosopimukset ovat nykyisten tasoisten työehtojen turva. Keskusteluissa huolta aiheutti, ymmärtävätkö kaikki miten iso asia työehtosopimusten yleissitovuus on.

Etenkin pienillä työpaikoilla, joita meidänkin alalla on paljon, työehtosopimusten yleissitovuudella on iso merkitys. Se, että villeillä työnantajaliittoon kuulumattomilla työnantajillakin on velvoite noudattaa alan työehtosopimuksia estää yrityksiä käyttämästä työehtojen polkemista kilpailukeinona.

Puhuimme myös paikallisesta sopimisesta työpaikoilla. Kaikille oli selvää, että paikallista sopimista tarvitaan. Yhtä selvää oli, että liiton koko jäsenistön tuella neuvottelema alan yleissitova työehtosopimus on se pohja ja perälauta, jonka puitteissa ja päälle on mahdollista sopia paikallisesti.

Paikalliseen sopimiseen tarvitaan luonnollisesti kaksi osapuolta. Se ei voi toimia niin, että työnantaja sopii itsensä kanssa ja ilmoittaa työntekijöille, että meillä toimitaan nyt näin. Tässä tulee esiin suomalainen sopimiskulttuuri, meillä on toimiva luottamusmiesjärjestelmä, joka mahdollistaa työntekijöiden äänen kuulumisen työpaikoilla.

Kaikki työnantajat eivät näytä ymmärtävän, että on myös heidän etunsa, että työpaikalla pystytään kohtuullisen tasapainoisesti neuvottelemaan ja sopimaan asioista. Sen mahdollistaa työpaikalla liittoon kuuluvien työntekijöiden joukostaan valitsema luottamusmies, joka saa tarvitsemansa avun liitostaan ja jolla on työsuhdeturva, joka suojaa häntä työsuhteeseen liittyvältä painostukselta.

Kyllä järjestäytynyt työnantajakin saa halutessaan tarvitsemansa neuvonnan työnantajaliitostaan ja näyttäähän tuo yrittäjäjärjestökin aktiivisesti tarjoavan kaikenlaista työehtoneuvontaa.

Jollain tavoin tasapainoinen neuvotteluasetelma niin työpaikka- kuin liittotasolla edellyttää työntekijöiden vahvaa järjestäytymistä. Suomalaista työelämää kehitetään sopimuksilla, jotka hyödyttävät molempia osapuolia ja niitä syntyy tasapainoisista neuvotteluasetelmista.

Aktiivinen jäsenhankinta työpaikalla turvaa suoraan niin omia kuin työkaverinkin työehtoja ja luo mahdollisuuden niiden parantamiseen. Parasta jäsenhankintaa on, kun mahdollisimman moni liiton jäsen kertoo työkaverilleen, miksi liittoon kuuluminen on tärkeää ja tarjoaa jäsenyyttä.

Yhdessä olemme vahvoja niin tänään kuin huomennakin.