Työttömyysturva ja työehdot tarvitsevat puolustajansa

Maan uuden hallituksen päättämät 200 miljoonan euron leikkaukset työttömyysturvaan ovat niin suuret, ettei niitä pystyttäisi kattamaan vaikka työttömyysturvan enimmäiskesto puolitettaisiin. Tämän tosiasian tulee herättää meidät huomaamaan, että todellisuudessa on kysymys pyrkimyksestä ajaa ansiosidonnainen työttömyysturva alas.

Liittomme jäsenistä on työttömänä tällä hetkellä yli kymmenen prosenttia. Liiton ja meidän työssä olevien jäsenten tehtävänä on huolehtia siitä, että työttömiksi joutuvilla on turva. SAK ja ammattiliitot eivät voi olla mukana sellaisessa sopimisessa, jonka seurauksena ansiosidonnainen työttömyysturva murenisi.

Hallituksen työntekijöihin kohdistuvat ulostulot työajanpidennyksineen ja työttömyysturvaleikkauksineen eivät ole olleet sattumaa. Työllisyys-, tuottavuus- ja talouskasvuperusteilla ajetaan heikennyksiä työehtoihin ja työläisten asemaan, todelliset perusteet näihin heikennyksiin näyttävät kuitenkin olevan ideologiset.

Koeajan pidentäminen tai määräaikaisen työsuhteen mahdollistaminen ilman perustetta eivät lisää sen paremmin työn tuottavuutta kuin työllisyyttäkään. Työnantajan yksipuolista määräysvaltaa ne kyllä vahvistavat.

Edellisen kerran ammattiyhdistysliikettä yritettiin laittaa polvilleen 90-luvun pankkikriisin ja laman avulla. Tuolloinkin Esko Ahon hallituksen tavoite oli selvä, mutta keinot aiheuttivat Suomelle suurta vahinkoa.

Suomelle ei ole hyväksi, jos maan hallitus lähtee työnantajakeskusjärjestön käsikassaraksi. Ikävä kyllä hallitusohjelmasta löytyy suoraan työnantajapuolen tavoitteita. Palkansaajapuolen tavoitteita sieltä ei löydy. Ammattiyhdistysliikkeen on kuitenkin pystyttävä toimimaan, on maassa millainen hallitus tahansa.

Tulee mieleen vanha sanonta ”niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan”, älköön siis kukaan olko yllättynyt nyt näköpiirissä olevasta törmäyskurssista.

Tänä päivänä luottamuksen perään kysellään kovasti ja tärkeää se olisikin. Mutta mitä luottamusta herättäviä toimia esimerkiksi EK on tehnyt meidän työntekijöiden suuntaan? Oliko sellainen EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen heitto sunnuntailisien poistamisesta vanhanaikaisina? Sitä voi kysyä niissä pöydissä mukana olleilta, joissa kaupan sunnuntaiaukiolon avaamisesta sovittiin.