Molempia tarvitaan

”Meijän äiti tekee teijän äitien työpaikat”, sanoo ilmeisesti yrittäjän lapsi hiekkalaatikolla, kun lapset kilpailevat keskenään, kenen äidin työ on tärkein. ”Kaikki työpaikat ovat tärkeitä, ja hyvien yritysten veroilla maksetaan meille kaikille tärkeiden julkisten alojen palkat”, kerrotaan Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tv-mainoksen lopuksi.

EK:n mainos lainaa Saarioisten palkitun ”Meidän äiti tekee teidän äitien ruuat” -mainoksen ideaa. Toisin kuin alkuperäinen hauska ja oivaltava mainos, EK:n mainos onnistuu lähinnä loukkaamaan julkisen sektorin työntekijöitä sekä synnyttämään täysin turhaa vastakkainasettelua julkisen ja yksityisen sektorin välille.

Mainos on osa EK:n Hyvä yritys -kampanjaa, jolla halutaan kertoa, että yritykset ovat hyviä, koska ne maksavat veroja yhteiskunnan kassaan eli siis noudattavat lakia, kuten me kaikki muutkin teemme. Tiesitkö muuten, että yritysten maksaman yhteisöveron tuotot ovat vain noin viidesosa palkansaajien ansiotuloistaan maksaman ja pääomatuloista perittävän tuloveron tuotosta?

Vastakkainasettelu julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välillä on perusteetonta, koska molempia tarvitaan. Julkinen sektori tekee yksityisen sektorin toimintaedellytykset. Sen ansiosta yksityinen sektori voi kasvattaa kansantalouden kakkua eli jaettavaa, joka näkyy isompina verotuloina ja sitä kautta myös parempina julkisina palveluina meille kaikille.

Yritysten työntekijät ja heidän perheensä tarvitsevat laadukkaat ja toimivat julkiset palvelut, kuten varhaiskasvatuksen, koulut, sosiaali- ja terveyspalvelut ja vanhustenhoivan. Nämä verovaroin maksettavat julkiset palvelut mahdollistavat sen, että ihmiset voivat käydä töissä ja yrityksillä on niiden tarvitsemaa koulutettua työvoimaa.

Mikään ei ole yritykselle parempi toimintaympäristö kuin hyvinvointivaltio, joka on vakaa ja turvallinen, julkiset palvelut toimivat ja kuluttajilla on ostovoimaa hankkia elintarvikkeita, tavaroita ja palveluita. Toivottavasti kaikki työnantajatkin joskus tämän ymmärtävät ja oppivat arvostamaan suomalaista hyvinvointivaltiota, sen sijaan että pyrkivät romuttamaan sitä.


Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Elintakeen 7/2022 pääkirjoituksena 18.11.2022.