Båda behövs

”Vår mamma gör arbetsplatser åt era mammor”, säger uppenbarligen företagarens barn i sandlådan, då barnen tävlar sinsemellan om vems mamma som har det viktigaste arbetet. ”Alla arbetsplatser är viktiga, och med de goda företagens skatter betalas lönerna i de för oss alla så viktiga offentliga branscherna”, sägs det i Finlands Näringsliv EK:s tv-reklam.

EK:s reklam lånar idén av Saarioinens prisbelönta ”Vår mamma gör mat till era mammor”-reklam. I motsats till originalets roliga och insiktsfulla ton lyckas EK:s reklam närmast såra arbetstagarna i den offentliga sektorn och skapa ett totalt onödigt motsatsförhållande mellan den offentliga och den privata sektorn.

Reklamen ingår i EK:s reklamkampanj Bra företag, i vilken man vill berätta att företagen är goda, eftersom de betalar skatt till samhällskassan och följer alltså därmed lagen, på samma sätt som också vi alla andra gör. Kände du förresten till att förtjänsten från den samfundsskatt som företagen betalar utgör ungefär en femtedel av förtjänsten från löntagarnas förvärvsinkomster och inkomstbeskattningen av kapitalinkomster?

Att skapa motsättningar mellan den offentliga och den privata sektorn saknar grund, eftersom båda behövs. Den offentliga sektorn skapar förutsättningarna för den privata sektorn. Tack vare den kan den privata sektorn få nationalekonomins kaka att växa och vi får medel att fördela, i form av högre skatteinkomster och därigenom också bättre offentlig service för oss alla.

Företagens arbetstagare och deras familjer behöver kvalitativa och fungerande offentliga tjänster, såsom förskoleverksamhet, skolor, social- och hälsovård och äldreomsorg. Den här offentliga servicen, som bekostas med skattemedel möjliggör att människor kan arbeta, och att företagen får den utbildade arbetskraft de behöver.

Ingen verksamhetsmiljö är bättre för företagen än en välfärdsstat, som är trygg och stabil, där den offentliga servicen fungerar och konsumenterna har köpkraft att skaffa livsmedel, varor och service.  Förhoppningsvis förstår också alla arbetsgivare någon dag detta, och lär sig att uppskatta den finländska välfärdsstaten, i stället för att försöka krossa den.

Karoliina Öystilä
SEL:s kommunikationschef, chefredaktör

Texten publiceras först som ledare i Elintae 7/2022, 18.11.2022.