Lisää kotimaista kuntien keittiöihin

Ruoka puhututtaa ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin. Ihmiset ovat kiinnostuneita ruuasta ja haluavat tietää mitä syövät. Yhä useampi tekee ostopäätöksensä alkuperän perusteella ja valitsee kotimaista.

Teetimme ennen viime kuntavaaleja vuonna 2012 Taloustutkimuksella gallupin, jonka tulos oli koko kotimaisen elintarvikeketjun kannalta iloinen yllätys: yhdeksän kymmenestä suomalaisesta halusi, että kunnan, esimerkiksi päiväkotien ja koulujen, elintarvikehankinnoissa suositaan kotimaista ruokaa, vaikka se nostaisi hankintahintaa.

Tutkimuksen tulos on selvä: suomalaiset haluavat, että kunnan keittiöissä ja ruokahuollossa valmistetaan ja tarjotaan kotimaista ruokaa. Tätä ei tarvitse ihmetellä, ovathan suomalaiset elintarvikkeet laadukkaita, puhtaita ja turvallisia, ja yleensä aina myös tuontituotteisiin verrattuna ympäristön ja ilmaston kannalta parempi vaihtoehto.

Gallup osoittaa myös, että veroja maksavat kuntalaiset ymmärtävät, ettei hinta voi olla ainoa valintaperuste. Kotimaisesta ruuasta hyödymme me kaikki: työpaikkoina ja investointeina, kotimaisen kulutuksen ja ostovoiman kasvuna sekä verotulojen kautta myös parempina julkisina palveluina.

Meillä on monia kuntia, joissa kuntalaisten tahto näkyy jo hyvin kunnan elintarvikehankinnoissa. Viime vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla kuntien elintarvikehankinnoista noin 80 prosenttia oli kotimaisia. Se on selvästi enemmän kuin muualla maassa, mitä tietysti voi odottaakin Suomen ruokaprovinssilta, vaikka parantamisen varaa on vielä sielläkin.

Tutkimuksen mukaan muuallakin Suomessa kuntapäättäjät haluaisivat kyllä nostaa hankinnoissa kotimaisten elintarvikkeiden osuutta, mutta esteenä on ennen kaikkea hankintaosaamisen puute. Tähän on saatava muutos. Ei voi olla niin, että julkisista hankinnoista valuvat hyödyt ulkomaille siksi, että hankinnoista vastaavat virkamiehet eivät ole saaneet riittävästi koulutusta työhönsä.

Kuntavaalit käydään huhtikuussa. Vaaleissa jokainen meistä voi äänestää kuntien kotimaisten hankintojen puolesta. Valta on tulevien kuntapäättäjien käsissä. Jos heillä on poliittista tahtoa, kuntien hankintatoimet saavat riittävät resurssit kotimaisten hankintojen tekemiseen. Haastankin puolueet ja ehdokkaat oikealta vasemmalle kuuntelemaan kuntalaisten mielipidettä ja sitoutumaan edistämään kotimaista ruokaa kunnan hankinnoissa. Tämä on koko kansakunnan etu ja tulevien sukupolvien kannalta kestävä ratkaisu. Se olisi myös hieno lahja 100-vuotiaalle Suomelle.