Liittoon kuulumisen tärkeys korostuu

Suomeen on viime vuosina syntynyt uusia elintarvikealan yrityksiä, mikä on erittäin hyvä asia. Samaan aikaan saamme valitettavan usein kuulla yt-neuvotteluista, joissa irtisanotaan työntekijöitä.

Elintarviketeollisuudessa on pitkään jatkunut kaksi kehityssuuntaa. Suuret toimijat tehostavat toimintojaan, mikä vähentää työpaikkoja. Uudet työpaikat syntyvät pienten toimijoiden perustaessa kokonaan uutta toimintaa tai kasvaessa esimerkiksi kaupan merkkien valmistuksen tai isoille yrityksille tehtävän alihankinnan myötä.

Työpaikkakoot pienenevät eikä ammattiliittoon kuulumisen ja liitossa toimimisen perinne siirry samalla tavoin alan uusille työntekijöille kuin ennen. Tämä on meille suuri haaste, eikä sitä pidä millään tavalla piilotella. On äärettömän tärkeää, että pystymme kertomaan kaikille alan työntekijöille liittoon kuulumisen suorasta merkityksestä työehtoihin. Tämä on meidän kaikkien liittoon kuuluvien tehtävä.

Syksyn irtisanomislakikiista ja Sipilän hallituksen suorat pyrkimykset kasvattaa työnantajapuolen yksipuolista määräysvaltaa, on osoittanut selvästi ammattiliittojen perustehtävän. Ilman työntekijöiden vahvaa järjestäytymistä ja sitä kautta vahvoja ammattiliittoja, olisi meillä tämän hallituksen jäljiltä käsissä työtekijän kannalta tylympi ja huonompi työelämä.

Hallituksen toimet ovat myös nostaneet esille yrittäjiä, jotka toimivat avoimesti liittoon kuulumista ja järjestäytymistä vastaan. He vaativat lisää ”paikallista sopimista”, mutta toisella sopijapuolella ei saisi olla mitään turvaa. Henki tuntuu olevan: ”Jos et sovi, niin sinusta pitää päästä helposti eroon”. Näille yrittäjille täytyy todeta: lopettakaa höpötys paikallisesta sopimisesta, kun todellisuudessa haette yksipuolista määräysvaltaa lisää. Te olette jo kylliksi vaikeuttaneet sopimustoimintaa työmarkkinoiden kaikilla tasoilla.

Hallituksen toimissa voi välillisesti nähdä jotain hyvääkin. Työntekijöille on käynyt erittäin selväksi, että kannattaa kuulua liittoon ja valita jokaisella työpaikalla luottamusmies sekä äänestää eduskuntavaaleissa.

Oli työnantaja iso tai pieni, liiton jäsenet saavat apua työsuhdeasioissa. Tämä apu on osoittautunut monelle hyvin tärkeäksi, ja äärimmäisen tärkeäksi, jos oikeutta on jouduttu hakemaan oikeusistuimesta.

• • •

Joulu on tärkeä juhla ja sesonki koko kotimaiselle elintarvikeketjulle, jonka tärkeä osa me kotimaisen ruuan tekijät olemme. Haluan kiittää yhteistyökumppaneitamme kotimaisen ruuan eteen tehdystä yhteistyöstä sekä kaikkia liittomme jäseniä tämä vuoden yhteisistä ponnistuksista. Tehdään yhdessä joulusta kotimaisen ruuan joulu!