Liittoa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa

Ammattiliittoon kuului 54,7 prosenttia palkansaajista Suomessa vuonna 2021. Palkansaajien järjestäytymisaste on laskenut 5,5 prosenttiyksikköä vuodesta 2017. Pysäyttävät luvut selviävät työ- ja elinkeinoministeriön huhtikuussa julkaisemasta tutkimuksesta. Naisista liittoon kuuluu 60,9 % ja miehistä hieman alle puolet, 48,5 %. Julkisella sektorilla järjestäytymisaste on 76,7 %, teollisuudessa 63,4 % ja yksityisillä palvelualoilla 41,6 %. Alle 30-vuotiaat kuuluvat liittoon harvemmin kuin muut.

Suurin yksittäinen syy palkansaajien järjestäytymisasteen laskuun on se, että lähes 525 000 palkansaajaa on ammattiliiton jäsenyyden sijaan valinnut vain vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta Työttömyyskassa YTK:ssa. Heidän joukossaan on monenlaisia ihmisiä. On heitä, jotka tietoisesti eivät halua kuulua ammattiliittoon. On heitä, jotka virheellisesti luulevat kuuluvansa liittoon, koska ovat ”Loimaan liitossa”.

Ja on heitä, jotka tietävät kyllä, että liitto on tärkeä ja neuvottelee työehtosopimuksen. He eivät ole valmiita luopumaan työehtosopimuksen kautta tulevista työehdoistaan, kuten pekkaspäivistä tai lomarahoista, mutta he ”säästävät” liiton jäsenmaksussa, koska tietävät, että hekin saavat siivellä samat palkankorotukset ja muut työehdot kuin liittoon kuuluvat.

Laskevasta järjestäytymisasteesta voi vetää ainakin kaksi johtopäätöstä. On katsottava peiliin ja myönnettävä, että olemme ammattiliitoissa epäonnistuneet tehtävässämme kertoa, mistä ammattiliitossa on kyse ja miksi jokaisen työntekijän kannattaa kuulua oman alan liittoon. Toiseksi ammattiliittojen on parannettava omaa tekemistään, kuunneltava ihmisiä ja kehitettävä toimintaansa, jotta nykyistä useampi valitsee liiton jäsenyyden.

Tilanne ei todellakaan ole toivoton. Ammattiliiton jäsenyyden on valinnut yli 1,3 miljoonaa työikäistä suomalaista. Se kertoo, että ammattiliittojen merkitys ei ole kadonnut mihinkään. Liittoa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Kukaan muu ei aja työntekijöiden etua kuin työntekijöiden itsensä muodostama ammattiliitto. Työehtosopimuksen takaamat työntekijöiden lakia paremmat palkat ja muut työehdot ovat jatkossakin olemassa vain ja ainoastaan, jos työntekijät kuuluvat ammattiliittoon — ja vain ja ainoastaan liittoon kuuluvien työntekijöiden ansiosta.


Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Elintakeen 3/2023 pääkirjoituksena 28.4.2023.