Kuka puolustaa työntekijöitä?

Eduskuntavaalit käytiin ja tulos oli osittain ennakoitavissa. Vaalien voittaja ja suurimmat häviäjät olivat nähtävissä jo gallupkyselyiden perusteella.

SEL kertoi etukäteen niitä tavoitteita, joiden puolesta toimimalla jäsentemme etua ajetaan. Kotimaisen ruuan ja kotimaisen työn asemaa on vahvistettava, samoin työelämän epäkohtia, kuten nollatyösopimukset, on pystyttävä poistamaan. Yhteiskunnallista eriarvoisuutta poistetaan ennemminkin elvyttämällä kuin leikkaamalla. Myöskään työttömyysturvan heikentäminen ei loisi työtä vaan epävarmuutta.

Ennen vaaleja puhuttiin isoin kirjaimin Suomen taloudesta ja työstä. Tulevan eduskunnan ja muodostettavan maan hallituksen toimien halutaan nostavan Suomen nousuun.

Iso kysymys on se, voiko päätöksenteolla luoda työpaikkoja ja toinen iso kysymys on se, millaisia päätöksiä ne sitten olisivat, joilla työpaikkoja luotaisiin.

Työehtoja polkemalla tai työntekijöiden tilipussilla käymällä ei varmasti synny uutta työtä. Eriarvoisuuden kasvu on omiaan estämään sitä paljon puhuttua tuottavuuden kasvua.

Vaalien voittajan toivoisi ymmärtävän kotimaisen elintarviketuotannon ja kotimaisen työn merkityksen.

Viime viikolla Valio kertoi yt-neuvotteluista, jotka meidän mielestämme ovat ylimitoitetut, mutta joiden peruste on Venäjän viennin tyrehtymisen osalta ymmärrettävä.

Maan uuden hallituksen ratkaistaviin asioihin kuuluukin myös se, miten vienti Venäjälle saadaan käyntiin. Se ei ehkä tapahdu hetkessä, mutta se on elintarvikevientimme kannalta äärettömän tärkeää.

Tulevaisuutta ajatellen on hyvä muistaa, että Pietari on yhtä lähellä Suomea nyt kuin se oli kaksi vuotta sittenkin. Venäjä on Suomen elintarvikeviennin suuri mahdollisuus edelleenkin, eikä sen osalta saa lyödä hanskoja tiskiin.

Näissä asioissa uudella maan hallituksella, koostuu se sitten mistä puolueista tahansa, riittää purtavaa.

On hyvä muistaa, että liittona meidän tulee pystyä ajamaan jäsenistömme etua, on maassa sitten millainen hallitus tahansa. Tämä totuus säilyy vaikka hallitukset vaihtuvat.